Komisja Europejska wyraziła zgodę na przyznanie pomocy w celu ratowania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Olkuszu. Pomoc ta uzasadniona jest realnym zagrożeniem zwolnień w przedsiębiorstwie. Utratą pracy zagrożonych jest 111 pracowników. W tym celu ma być przyznana przez Agencję Rozwoju Przemysłu pomoc w formie pożyczki. Władze polskie zobowiązane są też w ciągu sześciu miesięcy od zatwierdzenia pomocy do przedłożenia Komisji planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Stopa bezrobocia w regionie, w którym PKS prowadzi swoją działalność utrzymuje się na poziomie 18%.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj