Ponad 36 mln zł przeznaczono na unijne wsparcie komunikacji na Pomorzu. Zainteresowani mogą składać wnioski do końca marca. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na lipiec.

Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Pieniądze można uzyskać na:

  • budowę nowej, rozbudowę i przebudowę istniejącej punktowej infrastruktury transportu zbiorowego składającej się na punkt transportowy;
  • budowę nowej, rozbudowę i przebudowę istniejącej liniowej infrastruktury transportu szynowego (kolei miejskiej oraz tramwaju), transportu trolejbusowego i autobusowego, w tym odpowiednio układów torowych na trasach, pętlach i bocznicach, trakcji, sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych tramwajowych i trolejbusowych, pętli, wydzielonych pasów ruchu, zatok przystankowych;
  • budowę zintegrowanych systemów zarządzania ruchem obejmujących sterowanie ruchem ulicznym oraz zarządzanie transportem zbiorowym, w tym systemy sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, systemy monitoringu transportu zbiorowego i przystanków (m.in. systemy monitorowania bezpieczeństwa pasażerów), systemy informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat (bilet elektroniczny), systemy kontroli i zarządzania miejscami parkingowymi;
  • zakup lub modernizację miejskiego, publicznego taboru transportu zbiorowego (drogowego, szynowego) na potrzeby zapewnienia potoków pasażerów do węzła integracyjnego lub obsługi nowych linii transportu szynowego.

O dofinansowanie przedsięwzięć mogą ubiegać się samorządy lub ich jednostki organizacyjne, spółki z udziałem jst, przedsiębiorcy, zarządcy infrastruktury transportowej, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wnioski składać można od 13 lutego do końca marca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpić ma w lipcu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów przekracza 36 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj