Na porannym posiedzeniu Sejmu odbyło się głosowanie nad przyjęciem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Posłowie skierowali ustawę do prac w komisji, odrzucając sprzeciw posła Sowy.

Projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków został przyjęty w pierwszym czytaniu i skierowany do dalszych prac w komisji. Marszałek Sejmu zawnioskował o przedstawienie sprawozdań przez komisje umożliwiające rozpatrzenie wniosku na bieżącym posiedzeniu Sejmu, czyli najpóźniej jutro. Prawdopodobnie jeszcze jutro odbędzie się drugie czytanie ustawy.

Sprzeciw w tej sprawie zgłosił poseł Marek Sowa, któremu jednak marszałek Sejmu nie pozwolił przedstawić uzasadnienia. W kolejnym głosowaniu sprzeciw ten został odrzucony.

Aktualizacja 26.10.2017, godz. 16:35

Zakończyło się posiedzenie Komisji wspólnych: Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W posiedzeniu uczestniczyła również Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”. Projekt został skierowany do II czytania w Sejmie, które odbędzie się jeszcze dzisiaj o godzinie 19:00.

Aktualizacja 26.10.2017, godz. 20:10

W związku z tym, że do projektu ustawy zgłoszono poprawki, Marszałek Sejmu Barbara Dolniak ponownie skierowała  projekt ustawy do Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Trzecie czytanie projektu ustawy zaplanowane jest w piątek przed południem.

Czytaj więcej na ten temat w artykule: Wiceminister Gajda nie zgadza się na propozycje IGWP w sprawie uzzw

Czytaj więcej

Skomentuj