17 mln zł kosztował pulsator do uzdatniania wody pitnej w stacji uzdatniania na Pietraszach w Białymstoku, który powstał w ramach programu inwestycji spółki gminnej Wodociągi Białostockie.

W ramach całego kilkuletniego projektu wodociągi realizują 26 różnych inwestycji o łącznej wartości ok. 170 mln zł, z czego 109 mln zł to środki unijne. Projekt pod nazwą: “Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białystok gminy Wasilków – I etap” jest dofinansowany z UE z programu Infrastruktura i Środowisko.

Pulsator jest trzecim tego typu nowoczesnym urządzeniem, które pozwoli na to, by cała woda, która płynie do kranów w Białymstoku była uzdatniania. – Woda w wodociągach białostockich jest dobra, płynie nieprzerwanie, awarii jest mało – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który zaznaczył, że inwestycje w poprawę zaopatrzenia w wodę, jakość tej wody są ciągle są potrzebne.

Pulsatory to etap w uzdatnianiu wody po jej ozonowaniu wstępnym. Na stację Pietrasze trafia woda powierzchniowa z rzeki Supraśl oraz woda z kilkunastu studni infiltracyjnych, które są przy stawach retencyjnych na stacji uzdatniania w Wasilkowie.

Prezes Wodociągów Białostockich Beata Wiśniewska poinformowała, że obecnie w ramach dużego projektu w Wodociągach realizowane są dwie inwestycje. Jedna z nich jest związana tzw. hermetyzacją i dezodoryzacją nieprzyjemnych zapachów na terenie oczyszczalni ścieków w Białymstoku. Chodzi o to, by zapachy te były mniej uciążliwe dla mieszkańców terenów sąsiadujących z obiektem. Druga inwestycja to rewitalizacja stawów infiltracyjnych. Przypomniała, że zrealizowano również inwestycje w biologicznej części oczyszczalni, powstała farma fotowoltaiczna na stacji uzdatniania wody w Jurowcach.

Projekt obejmuje również budowę kanalizacji w 40 ulicach w mieście. Wkrótce zacznie się także budowa farmy fotowoltaicznej w stacji uzdatniania wody na Pietraszach. Wiśniewska dodała, że farma ta zaopatrzy stację w Pietraszach w energię elektryczną. Inwestycja również będzie dofinansowana z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego kwotą 3 mln zł.

Beata Wiśniewska poinformowała, że od 2009 r. w różne inwestycje związane z zaopatrzeniem Białegostoku w wodę pitną, Wodociągi Białostockie wydały łącznie prawie 671 mln zł, z czego ok. 400 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej. Zapowiedziała, że w latach 2020-2024 będzie wydanych ok. 300 mln zł – ten plan rozwoju zaakceptowała już Rada Miasta. Połowa tych środków to również pieniądze unijne, przewidziana jest także pożyczka z NFOŚiGW.

Czytaj więcej

Skomentuj