Gminy uzdrowiskowe lub te z obszaru ochrony uzdrowiskowej, a także spółki prawa handlowego z ich udziałem mogą starać się o dodatkowe pieniądze na ochronę klimatu. Nabór w nowym programie NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska” rozpoczął się w 15 lipca br. Dla 50 gmin przeznaczono w sumie 250 mln zł.

Główny cel przedsięwzięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma stanowić „upowszechnienie w gminach uzdrowiskowych nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań, które pozwolą uchronić kurorty przed następstwami zmian klimatu”.

W miejscowościach uzdrowiskowych systemy cieplne stosowane w wiekowych budynkach użyteczności publicznej nadal oparte są na paliwach kopalnych.

Inwestycje dofinansowane w ramach programu mają poprawiać jakości powietrza, stymulować wzrost efektywności energetycznej, zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, zwiększać produkcję energii z OZE, wspomagać rozwój zieleńców i parków. Pieniądze można pozyskać też na rozbudowę zielono-niebieskiej infrastruktury – w tym systemów zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej, a także na budowę i modernizację ujęć wód i sieci wodociągowych dla poprawy zaopatrzenia w wodę pitną.

Program „Klimatyczne Uzdrowiska” składa się z dwóch części: „Adaptacja do zmian klimatu” oraz „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”. Jego budżet wynosi 250 mln zł, a rozpoczęty właśnie nabór wniosków będzie ciągły i potrwa do roku 2024 lub do wyczerpania środków.

Wnioski o dofinansowanie (w formie dotacji i pożyczek) można przedstawiać od dzisiaj (15 lipca 2021 r.) do 29 marca 2024 r. Dokumenty należy składać do NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Beneficjantami programu mogą być samorządy posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których samorządy posiadają 100 proc. udziałów lub akcji i są powołane są do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w ustawach oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz.

Czytaj więcej

Skomentuj