W celu ułatwienia zamawiającym realizacji obowiązku publikacji ogłoszeń zmienionych w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych uruchomił nowy numer telefonu 022/4587744, gdzie w godzinach 8.00 – 16.00 można uzyskać dodatkowe informacje w zakresie publikacji ogłoszeń. Zapytania w tej sprawie można kierować również na adres: biuletynzp@uzp.gov.pl Informacje, jak zamieszczać ogłoszenia na portalu dostępne są na stronach internetowych UZP (www.uzp.gov.pl). Wskazano tam m.in. kolejne czynności, które musi wykonać zamawiający, aby opublikować ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, czyli przy zamówieniach o wartości od 14. 000 euro do tzw. progów unijnych. Należy pamiętać, że opublikowanie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej poprzez interaktywne formularze znajdujące się na stronach portalu UZP. Inne formy publikacji ogłoszeń nie są akceptowane. W celu zamieszczenia ogłoszenia w BZP należy:


1. zalogować się na portalu UZP (wykorzystując hasło-portal i login-portal). Użytkownicy nieposiadający tych danych muszą dokonać samodzielnej rejestracji na portalu UZP – www.portal.uzp.gov.pl (zakładka Rejestracja Zamawiających i Wykonawców). Wszystkie dotychczas przyznane loginy-portal i hasła-portal zachowują swoją ważność.


2. posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres: Urząd Zamówień Publicznych al. J.Ch. Szucha 2/4 00-582 Warszawa Wszystkie dotychczas przyznane loginy-BZP i hasła-BZP zachowują swoją ważność. Kolejne kroki:


1. Zamawiający loguje się na portalu UZP, a następnie uzupełnia swoje dane o otrzymane login-BZP (Użytkownik BZP) i hasło-BZP (Pin KOD BZP) w zakładce Konto użytkownika ® Zmiana danych. Raz wpisane dane zostaną zapamiętane przez system informatyczny. Po kolejnym zalogowaniu się na portalu zamawiający będzie mógł bezpośrednio przejść do publikacji ogłoszeń w BZP.


2. Zamawiający wybiera zakładkę z menu po lewej stronie ekranu Publikacja ogłoszeń BZP.


3. Należy zapoznać się z informacjami, które wyświetlą się po wybraniu zakładki Publikacja ogłoszeń w BZP, a następnie połączyć się z systemem UZP za pomocą przycisku „Połącz z UZP” (login-BZP i hasło-BZP zostaną automatycznie wyświetlone).Dół formularza


4. Zamawiający uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy, które wybiera z rozwijanej listy „Wybierz rodzaj ogłoszenia”.


5. Po wybraniu rodzaju ogłoszenia zamawiający przystępuje do wypełniania formularza poprzez naciśnięcie przycisku „Nowe ogłoszenie”. Wypełnione ogłoszenie przesyła się do UZP za pomocą przycisku „Publikacja ogłoszenia”.


6. Na adres mailowy wskazany we wniosku o nadanie loginu-BZP i hasła-BZP do zamieszczania ogłoszeń, zostanie wysłane powiadomienie z numerem zamieszczonego ogłoszenia i załączoną jego treścią.


Publikacja ogłoszeń o zawarciu umowy w postępowaniach wszczętych przed 11.06.2007 r. odbywa się na dotychczasowych zasadach.


Anita Wichniak-Olczak Rzecznik Prasowy Prezesa UZP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj