Za ok. 5,8 mln zł powstaną w przyszłym roku w Gdańsku dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK-i to budynki, gdzie będzie można oddawać problemowe śmieci takie jak gruz, opony, zużyte farby czy stare meble.

Obiekty zostaną zbudowane przy ul. Elbląskiej i ul. Meteorytowej.

Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) poinformowała w środę, że umowa ws. budowy pierwszego obiektu została już podpisana, a w przypadku PSZOK-a przy ul. Meteorytowej do zawarcia kontraktu z wykonawcą dojdzie w najbliższych dniach. Oba zadania będą zrealizowane w formule “zaprojektuj i wybuduj”.

– Z jednej strony PSZOK-i to realizacja wymogów Unii Europejskiej i rozporządzenia Ministerstwa Środowiska, a z drugiej też potrzeba. To miejsca, gdzie mieszkańcy będą mieli możliwość wywiezienia odpadów wielkogabarytowych czy elektronicznych. Tu też będzie można dać tym rzeczom drugie życie, zostawić coś, co dla kogoś może stanowić wartość, np. stary mebel, nieużywany komputer, element wyposażenia domu – powiedział zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak.

PSZOK-i to miejsca, gdzie każdy mieszkaniec bezpłatnie będzie mógł pozbyć się kłopotliwych odpadów, np. gruzu, mebli, zepsutych urządzeń AGD

Dyrektor DRMG Włodzimierz Bartosiewicz dodał, że punkty te ułatwią gdańszczanom pozbywanie się zużytych przedmiotów i odpadów bez konieczności jazdy na drugi koniec miasta. Obecnie w Gdańsku działa jeden PSZOK, który znajduje się na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach, za obwodnicą Trójmiasta.

Oba PSZOK-i przy ul. Elbląskiej i Meteorytowej wykona firma Rembud.

W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja projektowa, na której opracowanie wykonawca będzie miał dziewięć miesięcy. Kolejnych sześć miesięcy zajmie budowa magazynu rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia wraz z częścią socjalno-biurową. Ponadto wybudowane zostaną dwa magazyny odpadów.

Wykonawca wybuduje również drogę dojazdową wraz z parkingiem dla klientów obiektu. Oba zadania przewidują także wykonanie sieci podziemnych: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami.

Koszt powstania PSZOK-a przy ul. Meteorytowej wyniesie ponad 3,6 miliona złotych, a przy ul. Elbląskiej ponad 2,2 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE.

Obecnie wszyscy mieszkańcy Gdańska mogą korzystać z jednego PSZOK – w Zakładzie Utylizacyjnym przy ul. Jabłoniowej

Czytaj więcej

Skomentuj