W Gdyni na osiedlu Meksyk powstanie ogród deszczowy. Na obszarze 300 m kw. zostaną zasadzone trawy i krzewy. Dzięki niemu nie będzie konieczności budowy kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

Ogród ma powstać jeszcze przed wakacjami na placu przy ulicy Śliwkowej. Ma być elementem rewitalizacji osiedla Meksyk. Mieszkańcy tego osiedla zmagają się z problemem wody stojącej na niżej położonych terenach. Wiele razy zgłaszali to miastu.

Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje proces rewitalizacji w Gdyni, przedstawiło koncepcję utworzenia ogrodu deszczowego, który pomógłby rozwiązać problem. Mieszkańcy zgodzili się na takie rozwiązanie.

– Ogród ma przede wszystkim pomóc w uporaniu się z nadmiarem wody w tym rejonie osiedla, z tego względu jego projekt (głębokość, dobór roślin) będzie przygotowany przez specjalistów. Powstanie ogrodu zmieni jednak sposób poruszania się po placu, dlatego przy jego projektowaniu ważne są także inne kwestie, choćby wskazanie przejść skracających drogę przez jego środek – mówi Barbara Marchwicka z LIS.

– Priorytetem w projektowaniu zieleni była spójność architektoniczno-roślinna i wkomponowanie jej w tkankę rewitalizowanej dzielnicy. Mamy nadzieję, że powstanie przyjazna przestrzeń wspólna dla mieszkańców, z której będą chętnie korzystać. Ma temu sprzyjać utwardzenie w środkowej części ogrodu –  ciąg komunikacyjny w otoczeniu zieleni – mówi Michał Smoleński z działu Inwestycji Laboratorium Innowacji SpołecznychKonstrukcja ogrodu oraz nasadzona roślinność – drzewa, krzewy, byliny i trawy –  będzie miała za zadanie dobrze absorbować wodę. Będą tam zatem rosły m.in. brzozy, wierzby, świdośliwy róże czy powojnik.

Na początku marca Gdynia ogłosiła przetarg na wykonanie prac. Wykonawcę właśnie wybrano i lada dzień nastąpi podpisanie umowy. Projekt obejmuje przebudowę ulicy Śliwkowej przez wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z instalacją oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu placu (przez niektórych mieszkańców nazywanym już „Ogrody Śliwkowa”) i odprowadzenie wód deszczowych na odcinku jezdni pomiędzy ulicami Palmową a Wiśniową.

Źródło: UM Gdynia

Czytaj więcej

Skomentuj