Dwie miejskie spółki komunalne planują wykorzystać wodę technologiczną odzyskiwaną w oczyszczalni ścieków Płaszów do mycia krakowskich ulic. Wodociągi Miasta Krakowa i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania podpisały porozumienie zakładające wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Woda technologiczna z oczyszczalni nie nadaje się do spożycia, jednak dzięki zastosowanym procesom dezynfekcji nie stanowi zagrożenia sanitarnego. Dzięki wykorzystaniu jej do czyszczenia ulic miastu uda się zaoszczędzić cenną wodę pitną. Kooperacja dwóch miejskich spółek może przynieść korzyści nie tylko dla miasta i jego mieszkańców, ale i środowiska.

Na ulicach, w oczyszczalni i spalarni

Woda technologiczna, uzyskiwana poprzez poddanie oczyszczonych ścieków procesowi dodatkowej filtracji i dezynfekcji wykorzystywana jest również do celów technologicznych w krakowskich oczyszczalniach ścieków i spalarni osadów. Nie wszystkie procesy wymagają bowiem wody o jakości, odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia.

Dzięki produkcji wody technologicznej w krakowskich oczyszczalniach ścieków, roczne zużycie wody pitnej wykorzystywanej przez te obiekt zmniejszyło się o ok. pół miliona m3. Układ odnowy wody jest ciągle rozwijany dla poszerzenia możliwości jej stosowania w kolejnych procesach. Obecnie składa się on z ujęcia ścieków oczyszczonych, filtrów wstępnych, hydroforu, filtru samopłuczącego, dezynfekcji lampą UV, sieci wody technologicznej oraz zbiornika wyrównawczego z uzupełniającą dezynfekcją. Taka obróbka pozwoliła na zwiększenie możliwości jej wykorzystania.

Spółki dbają o zasoby naturalne

Wdrażanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym jest obecnie ważnym aspektem funkcjonowania spółek komunalnych. Pozwala oszczędzać energię elektryczną, ciepło, a przede wszystkim zasoby naturalne, surowce wtórne oraz paliwa kopalne. Korzyści są oczywiste, nie tylko w wymiarze finansowym.

Wodociągi Miasta Krakowa od wielu lat realizują zadania z zakresu GOZ. W ramach podstawowych celów działalności przedsiębiorstwa, kompleksowo analizowane są procesy oraz obiegi surowców i odpadów w całej firmie, dzięki czemu wypracowane zostały zarówno rozwiązania lokalne, jak i wychodzące poza obszar konkretnego procesu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania również realizuje tę filozofię stosując nowoczesne sposoby pozyskiwania i wykorzystywania surowców wtórnych. W gospodarce o obiegu zamkniętym kluczową rolę odgrywa selektywna zbiórka odpadów.

Czytaj więcej

Skomentuj