Na obszarze Krakowa od 1 września 2019 r. w instalacjach spalania paliw dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych lub lekkiego oleju opałowego. Jak wykazują kontrole, niestety wielu mieszkańców nie przestrzega tego zakazu.

Zakaz stosowania paliw stałych został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Z kolei od 1 września obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Pisaliśmy o tym w artykule „Od września zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie” oraz w artykule „W Krakowie rozpoczęto sprawdzanie palenisk. Są pierwsze kary”

Kogo obowiązują przepisy?

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze Krakowa. Dotyczy zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych.

Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalane są paliwa stałe. Dotyczą instalacji, które bezpośrednio wydzielają ciepło, przekazują ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza lub do systemu centralnego ogrzewania. Przepisy dotyczą więc kotłów, pieców, kominków, ale również procesów produkcyjnych, wędzarni, suszarni, gastronomii, itp.

Wynik kontroli

Niestety wielu mieszkańców ignoruje te przepisy. W pierwszych trzech miesiącach obowiązywania zakazu spalania węgla i drewna w Krakowie strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę 2406 palenisk.

W efekcie odnotowali oni 138 wykroczeń i nałożyli 34 mandaty karne na kwotę 8 800 zł. Dodatkowo przygotowali 100 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu, a także pouczyli cztery osoby. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia węglem i drewnem grożą kary nawet do 5000 zł. Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie. Z kolei decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, a także techniczne.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj