Biogaz pozyskiwany w łódzkiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Zakład produkuje rocznie około 10 GWh, co wystarcza na pokrycie 40% jego zapotrzebowania na prąd.

W łódzkiej oczyszczalni w części, gdzie następuje przeróbka osadów ściekowych, wykorzystuje się biogaz do produkcji energii elektrycznej. Ścieki po przejściu części mechanicznej, trafiają do części biologicznej, gdzie przerabiają je i oczyszczają odpowiednie bakterie. To właśnie bakterie fermentacyjne wytwarzają także biogaz, który stał się paliwem zakładowej elektrociepłowni.

Rocznie w oczyszczalni wytwarzane jest  ok. 8 mln m³ biogazu, z którego wytwarzane jest nawet 10 GWh energii elektrycznej. To aż 40% energii, którą zakład wykorzystuje rocznie. Wykorzystywana jest ona do oświetlania budynków i m.in. napędzania maszyn w hali dmuchaw, gdzie wytwarzane jest sprężone powietrze, wykorzystywane do rozwoju bakterii.

Projekt szerszego wykorzystania biogazu oraz odsiarczania go przez bakterie opracowywany jest z naukowcami z Politechniki Łódzkiej. Dzięki  wykorzystaniu bakterii niebezpieczne związki siarki, jak np.: siarkowodór, mają być przerabiane na inne, bezpieczniejsze dla otoczenia.

Czytaj więcej

Skomentuj