1 / 4

Do 4 października Lublin prowadzi nabór do trzeciej edycji Zielonego Budżetu. Pomysły zgłaszać mogą mieszkańcy, organizacje pozarządowe czy dzielnicowi radni. Do zagospodarowania są 2 mln zł.

Lublin jako pierwsze i do dziś jedno z niewielu miast w Polsce pochwalić może się odrębnym „zielonym” budżetem obywatelskim. Fundusze dla realizacji projektów związanych z miejską zielenią wydzielono z ogólnej puli budżetu partycypacyjnego.

– Dzięki takiemu narzędziu mamy możliwość zrealizowania pomysłów mieszkańców, którzy prezentują bardzo ciekawe i niecodzienne rozwiązania i wzbogacają tym samym przestrzeń miasta – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Do zagospodarowania mieszkańcy mają w tym roku 2 mln zł. Realizację Zielonego Budżetu, podobnie jak w pierwszej i drugiej edycji, będzie nadzorował Miejski Architekt Zieleni wspierany przez inne wydziały lubelskiego magistratu. Zgłaszane projekty w pierwszej kolejności będą sprawdzane pod kątem formalnym, czyli własności gruntów, stanu prawnego nieruchomości, zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, układu infrastruktury podziemnej i nadziemnej, planowanych inwestycji, zgodności z przepisami prawa oraz możliwości realizacji w ciągu jednego roku.

W kolejnym etapie propozycje mieszkańców ocenione zostaną pod względem merytorycznym. W tym celu powołano zespół ekspertów, w skład którego wchodzą przedstawiciele lubelskiego Biura Partycypacji Społecznej, Miejskiego Architekta Zieleni oraz eksperci z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu. Podobnie jak w minionych latach zespół ten przy wyborze zwycięskich projektów będzie brał pod uwagę m.in. udział zieleni, kontekst otoczenia czy proponowaną funkcjonalność.

Kategorie w Zielonym Budżecie ustala zespół ekspertów, po zapoznaniu się ze złożonymi projektami. Dotychczas najpopularniejsze inicjatywy związane były z ochroną istniejącej w mieście zieleni, nasadzeniami przyulicznymi, skwerami, rabatami, meblami miejskimi, parkletami i dokumentacją projektową. Zgłaszać można zarówno projekty gotowe, jak i pomysły w formie opisowej. Warto jednak pamiętać, iż przyjmowane są one wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie www.zielonybudzet.lublin.eu.

W pierwszej edycji Zielonego Budżetu mieszkańcy Lublina zgłosili 107 projektów dotyczących m.in. nasadzeń w pasach drogowych, tworzenia skwerów, łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, sadów owocowych i parkletów, rewitalizacji nieużytków czy ustawiania miejskich mebli. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do realizacji trafiły 24 projekty. W ubiegłorocznej edycji wpłynęły 74 wnioski, ocenę formalną przeszło 57 projektów. Eksperci zdecydowali, że do realizacji przekazanych zostanie 16 wniosków, a dodatkowe trzy wybrano jako wnioski rezerwowe.

Czytaj więcej

Skomentuj