W Lublinie trwają spotkania otwarte dla mieszkańców w ramach Programu Estetyka 2019. Celem inicjatywy jest zmiana świadomości społecznej oraz edukacja związaną z problematyką estetyki i jakości terenów zieleni.

Program Estetyka 2019 to jeden z projektów Zielonego Budżetu na ten rok, realizowany już po raz drugi przez Fundację Krajobrazy.

Obecnie inicjatorzy programu zapraszają do udziału w zajęciach teoretycznych o zieleni funkcjonalnej, projektowaniu przestrzeni zielonych na osiedlach, roli dużych drzew oraz znaczeniu ciągów pieszych i rowerowych na dzielnicach. Podczas wykładów eksperci przedstawiają prezentacje merytoryczne pokazujące poszczególne zagadnienia oraz biorą udział w dyskusjach. Kolejnym krokiem projektu będą spacery po dzielnicach, które umożliwią omówienie poszczególnych tematów w terenie. Na zakończenie programu możliwe będzie uzyskanie wsparcia w przygotowaniu projektu do przyszłorocznej edycji Zielonego Budżetu.

Na warsztaty zapraszani są wszyscy zainteresowani mieszkańcy, członkowie Zarządów Rad Dzielnic, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich. W tej edycji zostaną przedstawione dobre praktyki możliwe do wdrożenia w przestrzeni dzielnicowej Lublina. Po spotkaniu otwartym zostaną opracowane trasy wizji terenowych, gdzie w bezpośrednim kontakcie z obszarem, spotkają się specjaliści architektury krajobrazu z mieszkańcami chcącymi zagospodarować wskazany teren.

Do tej pory w ramach programu odbyło się łącznie 7 spotkań w dzielnicach Lublina oraz 24 spacery, a także 4 konsultacje dotyczące opracowania wniosków do Zielonego Budżetu. Łącznie w programie wzięły udział 202 osoby. Uczestnicy programu odwiedzili blisko 90 lokacji w dzielnicach. W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja cyklu otwartych szkoleń, spotkań, warsztatów i prelekcji ukierunkowanych na zmianę świadomości społecznej oraz edukację związaną z problematyką estetyki i jakości terenów zieleni. Efektem jest bardzo wysoka jakość złożonych projektów do realizowanej obecnie III edycji Zielonego Budżetu. Były to wnioski bardzo merytoryczne, sprawdzone zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania czy np. rozkładem sieci podziemnych, które mają bardzo duże znaczenie w przypadku wykonywanych nasadzeń, szczególnie drzew.
W ramach trwającej edycji programu odbyły się już trzy spotkania. Przed nami kolejne cztery, w pozostałych dzielnicach.

Czytaj więcej

Skomentuj