Podpisano porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego, którego celem jest stworzenie samowystarczalnej energetycznie gminy.

Klaster tworzą: Piła, GWDA, Miejska Energetyka Cieplna Piła, Fotowoltaika Piła oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.

Członkowie pilskiego klastra zobowiązali się do współpracy w zakresie transferu wiedzy i wdrażania innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii. Działania te mają przełożyć się się na wzmocnienie konkurencyjności podmiotów tworzących klaster w branży energetycznej ze szczególnym naciskiem na pozyskanie energii odnawialnej.

Stworzenie klastra umożliwi m.in. ubieganie się przez Fotowoltaika Piła o uzyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW. Będzie to jedna z największych tego typu farm fotowoltaicznych w Polsce.

Ideą klastrów energetycznych jest zaspokojenie ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy udziale odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym rozwoju lokalnej gospodarki.

Czytaj więcej

Skomentuj