1 / 3

Zakończyła się, warta ponad 64 mln zł, budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych w Rzeszowie. Instalacja obsługiwać będzie Rzeszowską Oczyszczalnię, która w skali roku produkuje aż 20 tys. ton osadów.

Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2017 r. Na decyzję o budowie suszarni wpłynęły aspekty prawne i technologiczne. Regulacje prawne nakładają bowiem obowiązek minimalizacji ilościowej wytwarzanych osadów ściekowych, a usuwany osad musi być stabilny, bezwonny i bezpieczny pod względem sanitarnym (bakteriologicznym).

Suszarnia bez przykrych zapachów

Rzeszowska oczyszczalnia w procesie biologicznego oczyszczania ścieków produkuje rocznie ok. 20 tys. ton osadu o zawartości 18 proc. suchej masy (tj. 82 proc. wilgotności). Wybudowana instalacja daje możliwość wysuszenia osadu do zawartości 93 proc. suchej masy.

Taki efekt osiągnięto dzięki zastosowaniu dodatkowych procesów przeróbki osadów tj.: wysokoefektywnemu odwadnianiu na dwóch prasach tłokowych (o wydajności 336 kg suchej masy/godz. każda) oraz suszeniu osadów odwodnionych w suszarni średniotemperaturowej (w temperaturze do 130°C). Wydajność instalacji suszenia osadu wynosi 1 800 kg odparowanej wody/godz.

Dla zmniejszenia uciążliwości rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów zostały zhermetyzowane dwa osadniki wstępne i zbiornik retencyjny – są one przykryte zadaszeniem z laminatu poliestrowo-szklanego. Uciążliwe związki zapachowe są utylizowane w instalacji dezodoryzacji w oparciu o biofiltry.

Projekt wart 64,2 mln zł został wsparty dofinansowaniem unijnym, które wyniosło 64 proc. całego zadania.

Projekty za unijne pieniądze

Budowa suszarni osadów to nie jedyna inwestycja, która została przeprowadzona w Rzeszowskiej Oczyszczalni w ostatnim czasie. W latach 2014-2015 zmodernizowano ciąg biologiczny oczyszczalni. Konieczność podjęcia inwestycji, wartej blisko 46 mln zł wynikała z zaostrzenia wymagań przepisów prawnych dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki Wisłok w zakresie związków biogennych oraz dostosowania się do obowiązujących przepisów krajowych i unijnych.

W 2016 roku dla potrzeb zasilania Oczyszczalni Ścieków za kwotę 4,9 mln zł. wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW i powierzchni niespełna 2 ha. Instalacja składa się z 3 220 paneli fotowoltaicznych i produkuje rocznie na potrzeby oczyszczalni 0,85 GWh energii elektrycznej.

Wszystkie zrealizowane na terenie oczyszczalni zadania, o wartości 115 mln zł, objęte zostały dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności zarówno z poprzedniej jak i obecnej perspektywy finansowej.

Czytaj więcej

Skomentuj