1 / 4

Finał Festiwalu Recyklingu połączony z piknikiem rodzinnym „Sieradz Bierze Oddech” po raz kolejny zorganizowano w Sieradzu.

Wydarzeniom zorganizowanym przez Urząd Miasta Sieradza towarzyszyła zbiórka odpadów koordynowana przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Na sieradzkim Placu Teatralnym stworzono stanowisko edukacyjno-informacyjne, a pracownicy za pomocą Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych (MPZOP) odbierali odpady dostarczone przez mieszkańców Sieradza.

Akcja odbierania odpadów trwała cały tydzień poprzedzający finał Festiwalu Recyklingu na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPO), na której zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W trakcie Festiwalu Recyklingu, SPO odwiedziło ponad 270 osób natomiast z MPZOP skorzystało 180 osób.

Podczas XIII edycji Festiwalu Recyklingu zebrano niemal 2 tony baterii, 0,5 tony puszek aluminiowych, ponad 1 tonę odpadów problemowych oraz ponad 13,5 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Finał Festiwalu Recyklingu w Sieradzu powiązany był z konkursami dla dzieci i młodzieży z sieradzkich szkół oraz wydawaniem nagród za przekazane odpady, którymi tradycyjnie już były sadzonki roślin, ekologiczne torby zakupowe, koszulki z nadrukiem i żarówki energooszczędne.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przygotował stoisko, na którym dostępne były materiały edukacyjne, a w drobnych konkursach można było otrzymać gadżety firmowe o treści ekologicznej. Najmłodszym uczestnikom akcji czas umilały firmowe maskotki SMOK i Łoś Czystość.

Czytaj więcej

Skomentuj