Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do "Porozumienia o rozpoczęciu współpracy w ramach Śląskiego Klastra Wodnego".
Inicjatorem powołania Klastra jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, a wśród współzałożycieli znajdują się m.in. Uniwersytet Śląski, rejonowe przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz Regionalna Izba Gospodarcza. Celem utworzenia Klastra jest koordynacja działań zmierzających do ochrony, poprawy jakości i racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów wodnych Województwa Śląskiego. Służyć ma także wzrostowi niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz wdrożeniu zrównoważonej gospodarki ściekowej dla zapewnienia ochrony ekosystemów wodnych i lądowych. W pracach nad przygotowaniem Porozumienia uczestniczył członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj