Dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW Wągrowiec będzie miał nową oczyszczalnię ścieków. Nowoczesna oczyszczalnia zostanie wybudowana za ponad 38 mln złotych.

Rekordowe dofinansowanie w wysokości ponad 24,5 mln złotych otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Wągrowcu. Dzięki inwestycji mająca powstać nowoczesna oczyszczalnia w Wągrowcu będzie spełniała wszelkie normy, a zarazem będzie w stanie przyjmować więcej nieczystości.

Obiekt będzie spełniał wszelkie wymogi pod względem ochrony środowiska i stosowanych obecnie technologii. Zmodernizowana zostanie także przepompownia główna wraz z dwoma rurociągami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczania.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Na terenie oczyszczalni powstaną też m.in.: reaktor biologiczny z dwoma ciągami technologicznymi, węzeł odwadniania i higienizacji osadów wraz z nowym placem do składowania osadu, piaskownik do oczyszczania wstępnego, stacja zlewcza i węzeł segregacji zawartości studzienek kanalizacyjnych

Przetarg zostanie ogłoszony wiosną, a prace mają ruszyć w 2019 roku. Całość inwestycji ma kosztować ponad 38 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj