W regionie pilskim do końca przyszłego roku powstanie aż 13 nowych punktów odbioru odpadów. Dofinansowanie na ich budowę przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do końca 2018 r. Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zamierza wybudować 13 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów).

Wartość całego projektu to ok. 15 mln zł. 10 mln zł oficjalnie przyznało w czwartek NFOŚiGW z unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Władze NFOŚiGW doceniły wielkopolski projekt przede wszystkim za jego skalę – zarówno pod kątem liczby obsługiwanych mieszkańców, jak i rozległego obszaru inwestycji.

– Właśnie na takich efektywnych i zintegrowanych inicjatywach zależy Narodowemu Funduszowi, który w przyznawaniu dofinansowania bierze także pod uwagę wymiar ekonomiczny i ekologiczny projektów – podkreślił Roman Wójcik, wiceprezes NFOŚiGW.

Łącznie w ramach dofinansowań PSZOK-ów NFOŚiGW zaakceptował 13 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 42,6 mln zł. Dla trzech projektów zakończono już kompleksową ocenę merytoryczną II stopnia, są to przedsięwzięcia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Gminy Miasto Świnoujście.

Kolejnych dziesięć inwestycji czeka jeszcze na zakończenie oceny merytorycznej II stopnia.

Przypomnijmy, że w poprzednich naborach (I i II), Narodowy Fundusz podpisał trzy inne umowy – na łączną kwotę dofinansowania ponad 18,7 mld zł – dotyczące budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,  powstania miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy oraz rozbudowa sieci Ekoportów w Szczecinie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj