Warszawski ratusz czeka na orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczące uchwały Rady Miasta podnoszącej ceny za odbiór nieczystości – poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowy ratusza Karolina Gałecka.

“Czekamy na orzeczenie, po otrzymaniu uzasadnienia będziemy się do tego odnosić” – w ten sposób Gałecka odpowiedziała na pytanie PAP o orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczące uchwały Rady Miasta podnoszącej ceny za odbiór nieczystości.

Natomiast w ubiegły piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że “trwa analiza tego rozstrzygnięcia”. “W przyszłym tygodniu będziemy podejmowali decyzję, bo ja jeszcze nie znam tego rozstrzygnięcie RIO” – powiedział.

Zapowiedział, że możliwe jest “niewielkie, maksymalnie miesięczne opóźnienie wprowadzenia nowych stawek opłat za wywóz śmieci”.

W połowie października Rada Warszawy przyjęła uchwałę dotyczącą zmian związanych z gospodarowaniem odpadami.

Zmiany zakładają, by miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była naliczana według średniego zużycia wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku, czyli z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza, albo nieruchomość nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy, stawka naliczana jest według określonego wzoru: liczba mieszkańców x 4m3 wody x 12,73 zł.

Proponowana przez miasto stawka 12,73 zł. za m3 zużytej wody, to stawka, która uwzględnia dochód rozporządzalny na jedną osobę podany w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z marca tego roku.

Czytaj więcej

Skomentuj