Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w Warszawie. W głosowaniu wzięło udział 109 025 mieszkańców stolicy. 83 mln zł z miejskiego budżetu przeznaczone zostaną na 18 ogólnomiejskich i 341 projektów dzielnicowych. Czy dzięki temu w Warszawie będzie się żyło lepiej?

Przyjrzyjmy się wybranym ogólnomiejskim projektom w kategorii “przestrzeń publiczna” i “zieleń miejska”, które zdobyły uznanie głosujących.

Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów za ponad 4,3 mln zł

Projekt polega na zapewnieniu pieniędzy na realizację infrastruktury rowerowej, zgodnie z wolą mieszkańców. W ramach tego projektu możliwa będzie realizacja drogi dla rowerów na ul. Grenadierów, Marymonckiej, Wólczyńskiej, Stryjeńskich i Sokolej, utworzenie przejazdów dla rowerów u zbiegu al. KEN i Bartoka, a także poprawa bezpieczeństwa na ul. Świderskiej. W dotychczasowych edycjach BP/BO w Warszawie przeszło do realizacji 3895 projektów. Część z nich okazała się droższa w realizacji niż przewidywał kosztorys, bo wzrosły ceny materiałów i robocizny. W efekcie brakuje pieniędzy na dokończenie znacznej liczby inwestycji. Projekt ma na celu przekazanie pieniędzy na dokończenie już wybranych projektów. Projekt o wartości 4 360 000 zł poparło 15 130 osób.

Ponad 3,3 mln zł na “2220 drzew dla Warszawy”

Rok temu w głosowaniu ogólnomiejskim wygrał projekt “2020 drzew dla Warszawy”. Okazuje się, że mieszkańcy Warszawy chcą jeszcze więcej drzew w swoim mieście. I trudno się temu dziwić – drzewa i krzewy pełnią wiele ważnych ról w mieście – produkują tlen, zatrzymują wodę, zatrzymują pyły unoszące się w powietrzu, redukują hałas, zmniejszają latem upał, dają schronienie w czasie deszczu, pozytywnie wpływają na samopoczucie ludzi, dają schronienie i pożywienie zwierzętom.

Dzięki zieleni dużo lepiej mieszka się w mieście. Drzewa i krzewy powstrzymują też zmiany klimatu. W uzasadnieniu projektu czytamy też, że projekt ma na celu przyspieszenie realizacji warszawskiej polityki zazieleniania miasta. Na projekt “2220 drzew dla Warszawy” oddano w tym roku 23844 głosy co w efekcie oznacza, że miasto przeznaczy w przyszłym roku na jego realizację 3 330 000 zł.

Ponad 4,7 mln zł na “Asfaltowe drogi dla rowerów”

Projekt zakłada modernizację dróg dla rowerów poprzez wymianę starej i nierównej kostki bauma na asfalt a także remont chodników na ulicach: Grójecka, Racławicka, Wybrzeże Szczecińskie, Solidarności, Broniewskiego. W tym przypadku, uzasadnienie projektu było wyjątkowo krótkie: “poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów jak również pieszych” i trudno się temu dziwić w obliczu tego, że coraz większa grupa osób dostrzega zalety wynikające z zamiany auta na rower. Za projektem głosowało 31 046 mieszkańców. Na realizację projektu przeznaczone ma być 4 783 300 zł

Ponad 2,3 mln zł na “Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe”

Projekt zakłada budowę dróg dla rowerów na ul. Świderskiej, Marszałkowskiej, Bluszczańskiej i Głębockiej, wyznaczenie pasa rowerowego na ul. Grenadierów i zakup 1000 stojaków rowerowych do ustawienia w miejscach, gdzie taką potrzebę zgłaszali rowerzyści.

“666 ławek dla Warszawy” za ponad 2 mln zł

Wg zgłaszających projekt do głosowania w Warszawie nadal brakuje miejsc, gdzie osoby starsze mogą usiąść w drodze do sklepu, apteki, przystanku czy podczas zwykłego spaceru. Ławki służą też spotkaniom młodzieży i rodzicom podczas spacerów z dziećmi. W mediach pojawiają się informacje, że początkowo do głosowania miały zostać zgłoszone ławki w kolorach tęczy jednak jak czytamy w opisie zgłoszonego projektu “Proponowane ławki o jednolitej barwie.”

Zgodnie ze standardami dostępności m.st. Warszawy ławki powinny stanąć co 50 metrów w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego i co 100 metrów w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu pieszego. Projekt ma na celu systematyczną realizację standardów dostępności, co zapewni mieszkańcom możliwość odpoczywania w drodze do sklepu, apteki, przychodni, przystanku autobusowego czy podczas codziennego spaceru. Projekt ma na celu również poprawę zdrowia mieszkańców i dostępności pieszej miasta. Projekt oszacowano na 2 000 100 zł. Projekt poparło 24 594 osób.

Ponad 1,3 mln zł na “Miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej”

Sadzenie drzew, krzewów i bylin, ochrona drzew i poprawa ich warunków siedliskowych, poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej – to kolejny zwycięski projekt.

Zrealizowane mają być: nowe nasadzenia roślinności (drzew, krzewów i bylin), wymiana podłoża w misach drzew oraz montaż zabezpieczeń uniemożliwiających wjazd samochodami na strefę korzeniową drzew wzdłuż pasów drogowych co w efekcie przyczyni się do poprawy warunków środowiskowych w m.st. Warszawie (poprawie czystości powietrza, eliminacji kurzu, hałasu, wysp ciepła, retencjonowaniu wody) oraz estetyki miasta.

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi, poza wpływem na walory estetyczne przyczynić ma się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieście. Realizacja projektu ma kosztować 1 317 180 zł a zagłosowało na niego 15 657 osób.

Ponad 1,1 mln zł na “Stop Smog” – zazieleńmy ulice naszej stolicy

Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów na terenach pasów drogowych Bielan i Białołęki. 250 drzew zostanie posadzonych na ul. Modlińskiej i Światowida. Krzewy o łącznej powierzchni 5 250 m2 planowane są do posadzenia na ulicach: Aluzyjnej, al. Zjednoczenia, Reymonta i Kasprowicza. Projekt zakłada, że zamiast drzew mogą być sadzone krzewy według przelicznika: 1 drzewo 9 m2 krzewów. Projekt poprało 24 125 głosujących. Koszt realizacji projektu: 1 137 500 zł.

Instalacja 2 automatycznych toalet miejskich za niemal 1,3 mln zł

Projekt zakłada instalację 2 automatycznych toalet miejskich (ATM) jednostanowiskowych na terenie 2 warszawskich parków: Parku Szczęśliwickiego położonego w dzielnicy Ochota oraz Parku Żeromskiego położonego w dzielnicy Żoliborz. Jest to wspólna inicjatywa dwóch organizacji lokalnych: Stowarzyszenia Ochocianie i Stowarzyszenia Żoliborzan. Na projekt zagłosowało 15 831 osób a koszt realizacji to 1 293 812 zł.

“Ratowanie i pielęgnacja dużych starych drzew, poprzedzone ekspertyzami dendrologicznymi” za niemal 1 mln zł

Projekt o wartości 997 989 zł zakłada wykonanie operacji ratunkowych i pielęgnacyjnych dużych, starych drzew, których w Warszawie są tysiące – towarzyszących pokoleniom Warszawianek i Warszawiaków, wychwytujących dwutlenek węgla i pyły, dających cień i ochłodę latem, będących domem ptaków i wiewiórek, elementem krajobrazu i dziejów, ale przy zaniedbaniu mogących stanowić zagrożenie. Operacje poprzedzi wykonanie 300 ekspertyz dendrologicznych. Projekt poparło 23418 głosujących.

Inne projekty zakwalifikowane do realizacji w 2021 roku

Wyżej wymienione projekty to zaledwie 9 z 18  projektów ogólnomiejskich. Pozostałe to:

  • Schronisko “Na Paluchu” – sala rehabilitacyjna dla zwierząt
  • Mniej pyłu! – Nasadzenia niskiej roślinności wzdłuż ulic w Warszawie
  • Dzieci warszawskie bez komarów i kleszczy – montaż budek lęgowych dla jerzyków na budynkach placówek oświatowych
  • Eko punkty w całym mieście
  • Sadźmy drzewa świata – piękne i pożyteczne
  • Świadomy niewidomy – oznakowanie w języku Braille’a w całej Warszawie
  • Posprzątajmy dziki brzeg Wisły
  • Ogrody deszczowe dla Warszawy – mała retencja wody i bioróżnorodność
  • Wycieczka rowerowa szlakiem poległych projektów budżetu partycypacyjnego

Czytaj więcej

Skomentuj