Warszawski samorząd złożył odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy południowej obwodnicy miasta. Chodzi o uwzględnienie montażu urządzeń filtrujących powietrze wydobywające się z tunelu stanowiącego część drogi. Odwołanie ma zostać rozpatrzone przez ministra infrastruktury.

Południowa obwodnica Warszawy to część ekspresówki S2. Na jej fragmencie przez Ursynów ma przebiegać ponad dwukilometrowy, podziemny tunel rozpoczynający swój bieg miedzy ulicami Gandhiego i Pileckiego. Decyzja zezwalająca na budowę wydana przez Wojewodę Mazowieckiego nie zakłada konieczności montażu filtrów oczyszczających powietrze usuwane z tunelu. Jak twierdzi stołeczny samorząd domagali się tego mieszkańcy.

Budowa nie uwzględnia ochrony środowiska?

– Nie jesteśmy przeciwnikami budowy POW, to ważna trasa dla układu komunikacyjnego Warszawy, która znacznie usprawni transport w południowej części miasta – stwierdza Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy. – Ale najważniejszym naszym postulatem podczas jej realizacji jest ochrona mieszkańców przez negatywnymi skutkami funkcjonowanie tej trasy, w tym przez zanieczyszczeniem powietrza.

Zdaniem warszawskiego urzędu wojewoda nie liczy się z interesem społecznym w zakresie ochrony środowiska, nie rozpatrzył też wszystkich argumentów miasta. – Nasze argumenty zostały zignorowane. Tymczasem transport samochodowy jest największym źródłem zanieczyszczeń w mieście w postaci dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego PM10, dlatego uważamy że filtry są niezbędne – mówi Olszewski dodając, że odwołanie nie wstrzymuje budowy obwodnicy, a prace trwają na wszystkich odcinkach trasy; od ul. Puławskiej do węzła Lubelska przy drodze S17, poza granicami Warszawy.

“To próba odwrócenia uwagi”

Innego zdania jest minister infrastruktury, który odwołanie uważa za „próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od problemów, jakie z winy miasta występują przy budowie południowej obwodnicy Warszawy” i twierdzi, że opóźnienia występują. – Ubolewamy, że wykonawca tunelu nie może wejść na plac budowy i nie może rozpocząć robót. Czekamy na przeniesienie placu targowego z miejsca, w którym rozpocznie się budowa obwodnicy. Niestety służby nadzorowane przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz nie potrafią tego dokonać. Z tego powodu zaczęliśmy już notować opóźnienie w tej inwestycji – czytamy w oświadczeniu.

Co do samych filtrów, zdaniem ministerstwa można je zamontować już po zakończeniu budowy tunelu. – Tunel na Ursynowie jest pierwszym tunelem w Polsce, w którego projekcie budowlanym zostały ujęte miejsca, w których mogą zostać umieszczone filtry powietrza. Filtry, które mogą zostać zainstalowane – zgodnie z obowiązującym prawem – po dokonaniu analizy porealizacyjnej.

Według zapewnień resortu ta rozpocznie się w dniu otwarcia tunelu, choć zwykle następuje rok po oddaniu inwestycji do użytku. Ten odcinek POW ma liczyć 18,5 km. Oprócz tunelu pod Ursynowem powstanie m.in. estakada nad Mazowieckim Parkiem  Krajobrazowym.

Planowany termin oddania drogi do użytku do trzeci kwartał 2020 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj