1 / 6

Warszawa realizuje program rewitalizacji prawobrzeżnych dzielnic zamieszkiwanych przez ponad 100 tys. osób.

Choć programy rewitalizacji w Warszawie są realizowane od 2005 r., to w ostatnich latach skala realizacji jak i zaangażowane środki finansowe są – jak zauważają przedstawiciele ratusza – rekordowe.

Zmiany dla 100 tysięcy osób

Do 2022 r. ma zostać wdrożony Zintegrowany Program Rewitalizacji, realizowany na obszarze Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka. W ramach planu uzdrowienia tych części Warszawy są wyodrębnione podobszary, których odbudowa jest kluczowa: na Pradze-Północ to rejon Starej Pragi, Nowej Pragi i Szmulowizny, na Pradze-Południe to Kamionek, a na terenach Targówka – Targówek Mieszkaniowy i Targówek Fabryczny. Na łącznej powierzchni 1426 ha mieszka ponad 100 tys. osób.

„Na realizację projektów mieszkaniowych, społecznych czy kulturalnych do końca 2020 roku z budżetu miasta wydaliśmy ponad 500 milionów złotych. Suma ta zwiększy się do 1,5 miliarda złotych, jeśli doliczymy koszt budowy trzech nowych stacji metra na terenie objętym programem rewitalizacji” – informuje w komunikacie Karolina Gałecka, rzecznik prasowy UM st. Warszawy.

– Rewitalizacja to wiele różnych działań, na różnych polach, które razem dają efekt dobrej, przestrzennej i społecznej zmiany. Takimi przykładami są Teatr Baj, który powraca na kulturalną mapę Pragi i całej Warszawy czy Pałacyk Konopackiego, który będzie praskim domem kultury – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Zaletą rewitalizacji jest kompleksowość wdrażanych zmian. To nie tylko remont elewacji kamienic, ale także zmiany w zakresie infrastruktury, kultury, sportu, polityki społecznej, aktywizacji i integracji mieszkańców. To zmiany, które umożliwiają rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz wsparcie mieszkańców.

Nowa przestrzeń miejska

Do końca 2020 r. w stolicy wyremontowano 37 budynków z 665 lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, a do sieci ciepłowniczej na obszarze objętym rewitalizacją podłączono 169 budynków i 3356 lokali. Powstała pierwsza w Warszawie kamienica międzypokoleniowa (przy ul. Stalowej 29), a swój blask odzyskały budynki przy ul. Łomżyńskiej 20 i 26, czy Łochowskiej 31 i 37.

Na Targówku, w zabytkowej willi przy ul. Siarczanej 6, działa Centrum Kultury i Aktywności. Do wyremontowanego budynku przy ul. Jagiellońskiej wrócił Teatr Baj, a w Pałacyku Konopackiego przy Strzeleckiej 11/13 będzie miał swoją siedzibę Dom Kultury Praga.

Miasto urządza też konkursy profilowane dla miejskich lokali użytkowych w parterach.

W ramach programu rewitalizacji zmienia się także zieleń przyuliczna, skwery i parki.  Nowe nasadzenia pojawiły się na pl. Hallera, przy ul. Brechta czy al. Solidarności, a parklet przy ulicy Dąbrowszczaków. Na Szmulowiźnie zmodernizowano tzw. park Michałowski.

Czytaj więcej

Skomentuj