Jakości powietrza, zieleni, jak i adaptacji do zmian klimatu – mieszkańcy stolicy mogą przekazać sugestie na temat kierunków działań stolicy w tych kierunkach. Trwają konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024.

Celem programu jest zrównoważony rozwój Warszawy z zachowaniem cennej przyrody, a także poprawa stanu środowiska i ładu przestrzennego. W pierwszym etapie konsultacji, podczas spotkań oraz warsztatów, mieszkańcy przekazali pomysły i postulaty.

Teraz przyszedł czas na konsultacje społeczne projektu Programu. Warszawiacy mogą wziąć udział w spotkaniu online, które odbędzie się w środę, 28 października o godz. 17.00 na YouTube i dołączyć do dyskusji na czacie. Do 2 listopada br. mieszkańcy mają czas na przekazanie opinii – najlepiej mailowo bądź drogą pocztową.

Nowy dokument obejmie obszary takie jak:

  • jakość powietrza i ochrona klimatu,
  • hałas, pola elektromagnetyczne,
  • gospodarowanie wodami,
  • ochrona powierzchni ziemi przed degradacją,
  • gospodarowanie odpadami,
  • zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność,
  • świadomość ekologiczna mieszkańców,
  • partycypacja społeczną, edukacja ekologiczna,
  • adaptacja do zmian klimatu.

Czytaj więcej

Skomentuj