1 / 6

Warszawa nie zwalnia tempa. Zaledwie w połowie sierpnia oddała do użytku warty 60 mln zł dwukilometrowy odcinek nadwiślańskiej promenady, a już teraz rozstrzygnęła konkurs na projekt zagospodarowania bulwarów między Cyplem Czerniakowskim a pomnikiem Syrenki przy moście Świętokrzyskim.

Rewitalizacja nabrzeża Wisły w stolicy realizowana jest etapami. W 2015 r. samorząd zakończył pierwszy etap budowy – bulwar Karskiego. Wówczas mieszkańcy zyskali kilometrowy odcinek promenady, rozciągający się od Podzamcza do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

W połowie czerwca tego roku otwarto fragment liczący 800 metrów, sąsiadujący z Centrum Nauki Kopernik i pawilonem MSN, a w sierpniu – najdłuższy, dwukilometrowy odcinek, nazwany imieniem generała George’a Pattona, z pawilonami, drogą rowerową, fontannami, plażą oraz mini rzeką. Wszystkie fragmenty nadwiślańskiej promenady są ujednolicone stylistycznie, a na każdym odcinku można spotkać inne atrakcje.

Nadwiślańskie bulwary w Warszawie otwarte

Miasto nie zwalnia tempa i we wtorek ogłosiło rozstrzygnięcie kolejnego konkursu architektonicznego na zaprojektowanie bulwarów, który został ogłoszony w grudniu 2016 r. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem – do udziału w pierwszym  etapie zostało dopuszczonych aż 76 pracowni. W ostatniej fazie sąd konkursowy miał już do wyboru tylko pięć prac.

Szefowa warszawskiego oddziału SARP Maria Saloni-Sadowska oraz Krzysztof Domaradzki z Towarzystwa Urbanistów Polskich poinformowali, że zwycięzcą została warszawska firma WXCA. W zespole autorskim znaleźli się: Szczepan Wroński, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Moskała, Paweł Wolanin oraz Aleksandra Adamczyk. Architektem krajobrazu dla projektu jest Krzysztof Herman, a przy jego powstaniu współpracowali Piotr Łosek, Michał Lipiec, Piotr Żółtowski oraz DotDesign.

Zwycięzcy konkursu, oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 80 tys. zł, otrzymają także zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz prowadzenie nadzoru nad jego realizacją.

– To był konkurs „podwójnie podwójny”. Po pierwsze miał dwa etapy, a po drugie jego zwycięzca najpierw przedstawi nam projekt wykonawczy dla odcinka od pomnika Syrenki do mostu Poniatowskiego, a w kolejnym etapie koncepcję dla fragmentu od mostu do Portu Czerniakowskiego – wyjaśniał Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Według ekspertów zwycięska praca wskazuje najwłaściwszy kierunek rozwoju nadwiślańskiego obszaru. Doceniono przede wszystkim „miejski charakter zaprojektowanych przestrzeni umożliwiający zbliżenie miasta do rzeki w sposób godzący zabudowę ze zróżnicowanymi formami zieleni w obrębie terenu zagospodarowania”, a także „wprowadzenie czytelnego sferowania intensywności zagospodarowania pomiędzy miastem a rzeką” oraz „możliwość etapowania inwestycji”.

– Olbrzymią wartością projektu jest wprowadzenie obiektów kubaturowych – stwierdził Szczepan Wroński z pracowni WXCA. Ma ich powstać pięć w okolicach mostu średnicowego i skweru Kahla. Cztery przeznaczone mają być na działania sportowe, oświatowe, kulturalne i konferencyjne. Piątym budynkiem ma być kompleks hotelowo-apartamentowy o charakterze komercyjnym, dzięki czemu mógłby częściowo sfinansować inwestycję na tym terenie.

Olszewski zwrócił uwagę na rolę i dobór zieleni w projekcie. Przewidziano w nim nasadzenia drzew, pokrycie trawą schodów na wysokości tunelu Wisłostrady, instalację kamiennych donic i zieleńców, budowę ogrodów deszczowych ze zbiornikami retencyjnymi do gromadzenia wody opadowej. Niezwykle atrakcyjnie prezentuje się zadaszanie nad częścią promenady, dzięki któremu będzie można przebywać nad rzeką nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

– Zaleciliśmy dopracowanie części rozwiązań, m.in. doprojektowanie dodatkowego oświetlenia pod zadaszeniem i ujednolicenie pawilonów. Część budynków, które zostały zaplanowane w okolicach skweru Kahla, wymaga zmiany w planie zagospodarowania – powiedziała M. Sadowska-Saloni z SARP.

– Przyszły rok będzie czasem projektowania. W 2019 r. ogłosimy przetarg na realizację robót na pierwszy odcinek. Będzie to fragment między mostem Świętokrzyskim a mostem Poniatowskiego. Te prace mogłyby się zakończyć w 2020 roku – zapowiedział Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. –  Natomiast całość nowych bulwarów, czyli do Cypla Czerniakowskiego, nie powstanie już tak szybko. To będzie rozciągnięte w czasie, nawet do 2030 roku. Wszystkie prace budowlane na bulwarach na pewno będą etapowane.

Czytaj więcej

Skomentuj