Już niemal rok funkcjonuje moduł elektronicznej ewidencji odpadów, czyli Baza Danych Odpadowych (BDO). Rozwiązanie to ma uporządkować gospodarkę odpadową w kraju, jednak wiąże się również z nowymi obowiązkami narzuconymi na wiele instytucji i firm. Ich nieprzestrzeganie pociągać może za sobą dotkliwe kary finansowe. 9 grudnia podczas internetowego webinarium BDO przypomnimy najważniejsze zasady tego systemu oraz planowane zmiany, jakie czekać nas mogą w przyszłym roku.

Bazę Danych Odpadowych wdrożono z początkiem bieżącego roku. Od tego czasu redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu” wraz z branżowymi ekspertami, przeprowadziły cykl szkoleń, dzięki którym już niemal 2000 osób poznało szczegóły spoczywających na nich obowiązków.

Wśród uczestników szkoleń byli właściciele prywatnych firm, przedstawiciele jednostek administracji publicznej i instytucji samorządowych, osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami w miejskich i gminnych urzędach oraz przedsiębiorstwach. Program szkoleń Abrysu jest tak opracowany, aby zaspokoić wiedzę dla maksymalnie szerokiej grupy odbiorców, zaś możliwość zadawania przez uczestników pytań dotyczących konkretnych problemów ich nurtujących umożliwia pozyskanie jeszcze bardziej szczegółowych informacji.

Początkowo większość wątpliwości dotyczyło obowiązku rejestracji w BDO – wiele podmiotów po prostu nie wiedziało, czy spoczywa na nich obowiązek rejestracji w bazie. Później zaczęły pojawiać się pytania dotyczące sposobu logowania oraz powiązania użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w rejestrze, związane z obowiązkami i sankcjami za ich nieprzestrzeganie, w końcu dotyczące rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach.

W rezultacie zmian, a jednocześnie ogromnej pracy o charakterze edukacyjnym, obecnie w rejestrze BDO znajduje się niemal pół miliona podmiotów (pod koniec 2019 r. było ich zaledwie ok. 170 tys.). Jak jednak przyznał w niedawnej rozmowie z Portalem Komunalnym dr Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, wciąż potrzeba fachowej wiedzy jest ogromna.

– Duża część przedsiębiorców dotychczas nie miała wiedzy o obowiązkach, jakie na nich ciążą z tytułu prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami. Niektórzy przedsiębiorcy przekazywali odpady firmom je przejmującym, nie wystawiając kart przekazania odpadów oraz nie prowadząc szczegółowej ewidencji. Ponadto wiele przedsiębiorstw przekazujących odpady, mimo że otrzymały karty przekazania odpadów wystawione przez podmioty przejmujące – co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami – i tak nadal nie jest świadomych obowiązku złożenia stosownych sprawozdań – mówił K. Szczepański.

W tym roku obowiązują jeszcze przepisy przejściowe, pozwalające do 31 grudnia na sporządzanie dokumentów ewidencji w formie papierowej. Koniec roku jednak już blisko, warto więc zapoznać się z najświeższymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania systemu BDO i tego, co czeka nas po Nowym Roku. A przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie już tylko i wyłącznie elektroniczna forma dokumentów ewidencji odpadowej.

Kilkugodzinne webinarium w formie on-line poprowadzi ekspertka z zakresu BDO, Izabela Wołosiak, właścicielka firmy Green Concept. Obok nauki precyzyjnej obsługi programu, mówić będzie ona także o obowiązkach wynikających z systemu dla kadry zarządzającej, sankcjach za ich niedotrzymanie, a także o możliwych zmianach, jakie czekają system BDO w przyszłym roku.

Szczegóły dotyczące grudniowego szkolenia z BDO znajdują się TUTAJ. Natomiast bezpośredni odnośnik do zapisów znaleźć można TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj