(1.10) Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Przemysław Gonera – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, podpisali 1 października porozumienie, na mocy którego WFOŚiGW zostaną przekazane zadania związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na działania w ramach tego priorytetu przewidziano 173,8 mln euro. Przeznaczone one zostaną na:  • racjonalizację gospodarki odpadami i ochronę powierzchni ziemi – 22,9 mln euro;

  • infrastrukturę energetyczna przyjazna środowisku – 30,9 mln euro;

  • wsparcie ochrony przyrody – 5,3 mln euro;

  • gospodarkę wodno-ściekowa – 62,8 mln euro;

  • wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa – 22,9 mln euro;

  • poprawę bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego – 3,9 mln euro;

  • zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii – 10,0 mln euro.


Jako instytucja pośrednicząca WFOŚiGW będzie m.in dokonywać naboru i oceny projektów, akceptować listy rankingowe, zawierać umowy o dofinansowanie projektów, prowadzić kontrole i monitoring ich realizacji oraz dokonywać płatności na rzecz beneficjentów.

– Dyskusje nad rolą wojewódzkich funduszy w realizacji programu operacyjnego trwały od miesięcy i cieszy, że zakończyły się pomyślnie. Porozumienia podpisane z Ministrem Środowiska oraz Marszałkiem Województwa są dobrą wiadomością dla inwestorów z gmin i powiatów, którym będzie bliżej po unijne środki. Wiele lokalnych samorządów współpracuje z nami od lat i wspólnie łatwiej sprostamy unijnym wymaganiom – mówi Przemysław Gonera, prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu.

źródło: WFOŚiGW w Poznaniu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj