Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia obszarów sieci Natura 2000, zamieszczony 10 lipca br. na stronach resortu, wprowadza 52 nowe obszary specjalnej ochrony ptaków. Aktualnie jest ich 72, a przyjęcie projektu sprawi, że obszary te będą stanowiły 14% lądowej powierzchni kraju. Ponadto Ministerstwo Środowiska oszacowało koszt wdrożenia w Polsce sieci Natura 2000 w latach 2007-13 na blisko 3,5 mld zł. Źródłami finansowania ok. 70% nakładów będą Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rybołówstwa oraz Fundusz Life+. Do sporządzenia tej listy potrzebna była inwentaryzacja sześciu gatunków ptaków chronionych: bociana czarnego, orła bielika, żurawia, orlika krzykliwego, puchacza i cietrzewia. Obserwacje te prowadzili leśnicy, naukowcy i członkowie organizacji ekologicznych (w sumie blisko 16 tys. osób).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj