Od środy, 22 kwietnia urzędy będą wykonywać więcej zadań, związanych z obsługą obywateli, niż dotąd. Tak zakłada poprawka wprowadzona do rządowego rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Podczas sobotniego posiedzenia Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o  uruchomieniu niezbędnej obsługi dla obywateli w administracji publicznej, w tym administracji samorządowej. – Odbędzie się to przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych – zapewnił rzecznik rządu Piotr Müller.

W związku z tym do projektu rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń, które weszło w życie w poniedziałek 20 kwietnia, związanych z koronawirusem została wprowadzona poprawka.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker przypomniał w rozmowie z PAP, że w związku z epidemią zadania urzędów były dotąd ograniczone wyłącznie do wykonywania zadań niezbędnych dla obywateli.
Przyjęta do rozporządzenia poprawka dokładnie określa, co należy rozumieć jako “zadania niezbędne”. Są one związane z: rejestracją stanu cywilnego; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; pomocą społeczną; świadczeniem usług komunalnych; działaniem urzędów pracy, w tym w przedmiocie wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi, związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska.
– Te zadania najpóźniej od środy wszystkie urzędy administracji publicznej powinny realizować – zaznaczył w rozmowie z PAP Szefernaker. – Duża część urzędów do tej pory wykonywała część z tych obowiązków, ale niektóre z tych zadań nie wszędzie były wykonywane. Chcemy więc, aby te zadania były jednolite w skali kraju – dodał.

Przepis ma obowiązywać od środy 22 kwietnia, by dać urzędom jakiś czas na wznowienie zadań. – Przepis rozporządzenia zakłada też, że urzędy muszą oczywiście zachowywać zasady bezpieczeństwa. Jesteśmy jednak przekonani, że kierownicy urzędów będą najlepiej wiedzieli, jak to bezpieczeństwo obywatelom zapewnić – powiedział wiceszef MSWiA.

Szefernaker dodał, że poprawka do rozporządzenia to m.in. efekt wniosków wpływających od obywateli i inwestorów.

Czytaj więcej

Skomentuj