W przyszłym roku wydatki inwestycyjne samorządu województwa wielkopolskiego wyniosą 910,6 mln zł. Większość budżetu przeznaczona zostanie na dwa kluczowe dla władz regionu obszary – drogi i kolej oraz ochronę zdrowia.

Budżet województwa wielkopolskiego na 2022 rok przyjęli podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni. Za głosowało 26 radnych, przeciw było 11, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dochody w budżecie kształtują się na poziomie 1,95 mld zł, natomiast wydatki to 2,07 mld zł. Z kolei nadwyżka operacyjna wyniesie 26,9 proc. dochodów bieżących, a deficyt sfinansowany będzie z własnych środków.

Bezpieczny ale specyficzny budżet

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił, że „to bezpieczny i specyficzny budżet z racji przejściowości pomiędzy dwoma perspektywami finansowymi Unii Europejskiej. Jak wiemy, fundusze unijne w zdecydowanym stopniu decydują o naszych inwestycjach”.

Marszałek przypomniał również, że „reguły nowego funduszu regionalnego dla Wielkopolski, finansowanego ze środków unijnych, będą niestety bardziej wyrafinowane i zdecydowanie droższe. Musimy brać pod uwagę, że będziemy potrzebować 30 proc. wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków UE, przy dotychczasowych 15 proc. Województwo jest w niewielkim stopniu zadłużone, a niski deficyt będzie służył dobremu przygotowaniu do nowych inwestycji w nowym okresie” – zaznaczył.

Wydatki wzrosną o 151 mln zł

W przyjętym budżecie przyszłoroczne wydatki inwestycyjne wyniosą 910,6 mln zł, tj. 43,9 proc. wydatków ogółem. W porównaniu z 2021 rokiem wzrosną o 151 mln zł. Większość budżetu przeznaczona zostanie na dwa kluczowe dla władz regionu obszary – drogi i kolej oraz ochronę zdrowia. Pozostałe środki przeznaczone będą na kulturę, oświatę, czy ochronę środowiska.

Niemal 400 mln zł na drogi

Według założeń budżetu, na budowę dróg wojewódzkich w 2022 roku przeznaczonych zostanie 399,2 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znajdują się: budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (łączny nakład 117,5 mln zł, w 2022 r. 61,7 mln zł), a także budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 (łączny nakład 82,2 mln zł, w 2022 r. 20,5 mln zł), oraz budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (łączny nakład 37,5 mln zł, w 2022 r. 9,0 mln zł).

Wśród inwestycji planowana jest także budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek (łączny nakład 61,9 mln zł, w 2022 r. 25,1 mln zł), oraz budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie (łączny nakład 24,7 mln zł w 2022 r. 24,5 mln zł).

Niemal 300 mln na ochronę zdrowia

Urząd marszałkowski wskazał, że wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia wyniosą 290,9 mln zł. W ramach tych środków w przyszłym roku zostanie m.in. zakończona budowa „Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”. Na wartą łącznie 457,5 mln zł inwestycję w przyszłym roku zostanie przeznaczonych 84,2 mln zł. Będzie również trwała rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu budowane będzie Centrum Medycyny Ratunkowej, a obiekty Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego będą rozbudowane i przebudowane.

Inne wydatki

„Z wydatków bieżących 230 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Dotacje podmiotowe dla 21 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą 131,1 mln zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów to 100 mln zł. Województwo tradycyjnie kładzie silny akcent na współpracę z samorządami w regionie. Marszałkowskie fundusze będą wspierać m.in. budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, realizację programów Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+, Deszczówka i Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski. Kontynuowane będą dobrze przyjęte inicjatywy własne Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Kulisy kultury, Kultura w drodze czy Szatnia na medal” – wskazano.

Samorząd województwa w przyszłym roku realizować będzie także programy z zakresu polityki zdrowotnej – leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi oraz terapeutyczno-rehabilitacyjny program psychiatryczny. W przyszłorocznym budżecie zapewnione zostały także środki na stypendia naukowe i sportowe.

Ambitnie ale racjonalnie

Radny Henryk Szopiński z PO podkreślił, że w jego opinii „budżet jest ambitny, ale zaplanowany bardzo racjonalnie i z umiarkowanym deficytem, uwzględniający też “niespodzianki”, które nas będą czekały w następnych latach”.

Jak mówił, „największe wydatki, to wydatki na transport, zresztą tak, jak w poprzednich w wielu budżetach, jest to zadanie, które chyba najbardziej obciąża nasz budżet, ale też najbardziej zmienia naszą Wielkopolskę. Drogi i transport publiczny, koleje – to jest ten kręgosłup województwa, jest to też chyba najbardziej potrzebne dla rozwoju naszego województwa. Zresztą budżet zaplanowany jest tak, by województwo odczuło zrównoważony rozwój” – dodał.

Radny Jarosław Maciejewski z PSL zaznaczył, że „sposób, w jaki ten budżet został zaprojektowany jest daleko idącym i ostrożnym, pomimo dość dużej intensyfikacji środków inwestycyjnych”.

Przygotowani na Polski Ład?

„Musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że to co nadchodzi, a więc program tak głośno wypowiadany przez klub PiS, a nazywany Polskim Ładem, jest programem, który być może spowoduje bardzo duże zmiany w gospodarce – i tutaj z całym szacunkiem dla zarządu i pani skarbnik, iż zachowali ostrożność w tym, co będziemy mogli obserwować w przyszłym roku. Dla nas, jako mieszkańców Wielkopolski powodowanie, iż nasze budżety, budżety samorządów, stają się bardzo mocno scentralizowane, powoduje ograniczenie systemów, które dotychczas zostały wypracowane. Mechanizmy często opierane o współpracę miedzy samorządami również będą stały pod znakiem zapytania, co będzie powodowało w wielu miejscach rozterki – czy współinwestować wraz z samorządem województwa, czy też czekać na obiecane i w dziwny sposób rozdawane środki, bez konkretnych elementów” – mówił.

Zadłużenie spadnie

W dyskusji o Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne oraz uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok radny Zbigniew Czerwiński z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że „w roku 2022 według planu budżetowego nie tylko nie nastąpi zwiększenie zadłużenia województwa, ale jego zmniejszenie”. „Jest to bardzo dobry prognostyk do tego, by rozpocząć realizację inwestycji z nowej perspektywy finansowej” – wskazał.

Dodał, że „przez lata mieliśmy narzekania, że nie mamy możliwości przewidzenia, jak będzie wpływ podatków. Teraz mamy – po zmianie ustawy – ustalenie, jaka kwota podatku CIT wpłynie i ona będzie wpływała w 12 równych ratach. To ogromnie upraszcza zarządzanie finansami województwa, ponieważ te dochody, które do tej pory były niepewne – wpływały w różnym trybie i w sposób czasem zaskakująco wysoki, a czasem zaskakująco niski – w tej chwili będą wpływały w sposób równy, czyli jest to niewątpliwie korzyścią z tego, co oferuje samorządom Polski Ład” – zaznaczył.

Rekordowe dochody z podatku CIT

„Chciałbym też zwrócić uwagę, że na rok 2022 mamy zaplanowane rekordowe dochody z podatku CIT, bo wyniosą 975 mln zł, a więc blisko miliard zł. Także jest to radykalna zmiana, co w sposób istotny wskazuje na kondycję polskiej gospodarki, która obronną ręką wyszła z pandemii i ma szansę na intensywny rozwój w roku 2022” – dodał Czerwiński.

Czytaj więcej

Skomentuj