W stolicy trwają wiosenne porządki. Pracami porządkowymi na podległych Zarządowi Oczyszczania Miasta terenach zajmuje się 17 wyłonionych w przetargach firm oraz bezrobotni (ok. 500 osób w kwietniu i 700 w maju) i skazańcy z Zakładu Karnego Warszawa-Białołęka (30 osób). Porządkowanych będzie 950 km jezdni, 1,2 mln m2 chodników, 1,3 tys. ha pasów przyulicznej zieleni, 175 ha parków oraz 3 tys. ha lasów miejskich. Z chodników oraz parkowych alejek znika piasek, a przyległe do ciągów pieszych trawniki są wygrabiane z liści, starej trawy i śmieci. Wiosenne prace obejmują ponadto pielęgnację terenów zieleni (wygrabianie trawników, wysypywanie korą miejsc wokół młodych drzewek) oraz naprawę uszkodzonych ławek i urządzeń na placach zabaw. Czyszczone są również parkowe zbiorniki wodne i fontanny. Rozpoczęły się także prace typowo ogrodnicze. Na działania porządkowe i pielęgnację zieleni w 2007 r. ZOM przeznaczył 165 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj