Włocławek szuka partnera do wykonania i uzgodnienia projektów stałej organizacji ruchu oraz w wybranych przypadkach, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które usprawnią ruch rowerowy w mieście.

Działanie ma się odbyć w ramach zadania: „Nowoczesna infrastruktura rowerowa: zapewnienie ciągłości infrastruktury rowerowej”.

Zmiana organizacji ruchu rowerowego

Zasadniczym celem zamówienia jest dokonanie zmian organizacji ruchu oraz wykonanie drobnych prac budowlanych, które pozwolą na kontynuację ruchu rowerowego w ramach wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.

Zakres przedmiotowy zamówienia podzielono na 7 części. Specyfikacja jest bardzo obszerna, a wśród planowanych udogodnień dla rowerzystów znalazły się m.in.: utworzenie projektu oznakowania ciągu pieszo-rowerowego lub innego rozwiązania niewymagającego budowy drogi dla rowerów zapewniającego spójność infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Kaliskiej na odcinku od drogi dla rowerów przy ul. Węglowej i Kaliskiej do ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, utworzenie projektu stałej organizacji ruchu na pl. Wolności w celu zapewnienia ciągłości ruchu rowerowego w osi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej – 3 Maja; utworzenie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kaliskiej / Polskiej Organizacji Wojskowej /Stefana Okrzei, którego celem jest umożliwienie kontynuacji jazdy rowerzystów w osi ul. Kaliska – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.

W szczególe

Przedmiotem postępowania są także: utworzenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Długiej, opracowanie dokumentacji dla stałej organizacji ruchu na ul. Łęgskiej i Tumskiej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Ogniowej, opracowanie dokumentacji dla stałej organizacji ruchu na ul. Kraszewskiego od ul. Traugutta do ul. Świętego Antoniego, opracowanie dokumentacji dla stałej organizacji ruchu na ul. Miedzianej, Zduńskiej, Chmielnej, Polnej, Stodólnej.

To tylko część ogólnych wytycznych specyfikacji, szczegóły postępowania: umwloclawek.logintrade.net

Zobacz też:

Katowice: Ruszyła budowa drogi rowerowej łączącej Nikiszowiec z Giszowcem

Czytaj więcej

Skomentuj