Ruszyła budowa drogi rowerowej łączącej Nikiszowiec z Giszowcem. Inwestycja będzie kosztowała ok. 4,5 mln zł. Jednocześnie trwają prace związane z budową drogi rowerowej prowadzącej z ul. Pułaskiego do ul. Gospodarczej – przez Dolinę Trzech Stawów.

Prognozy wskazują, że liczba rowerów na ulicach będzie stale rosnąć. Szczególnie w realiach pandemii, rower stał się chętnie wybieranym środkiem transportu indywidualnego, często stając się alternatywą dla komunikacji miejskiej.

Stawiają na transport ekologiczny

– W trosce o zdrowie mieszkańców, chcąc podnosić ich standard życia oraz w związku z chęcią poprawy stanu środowiska, stawiamy na transport ekologiczny. Rozbudowa infrastruktury rowerowej jest jednym z elementów tej polityki, która wpisuje się w standardy europejskie. W latach 2015-2021 wybudowano ponad 36 km nowych dróg rowerowych za blisko 29 mln zł – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

– Droga rowerowa łącząca Nikiszowiec z Giszowcem ma także dodatkowe walory – otworzy nowe możliwości dla chcących zwiedzać miasto właśnie przy użyciu tego środka lokomocji – dodaje prezydent.

Zakres prac

Trasa o długości 2,4 km poprowadzi od skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Mysłowicką w Giszowcu, do ul. Bernarda Krawczyka w Nikiszowcu. Za budowę trasy odpowiedzialna jest firma Hydrogop, która prace rozpoczęła 2 marca. W ramach inwestycji rozbudowane o dodatkowe punkty świetlne zostanie oświetlenie uliczne, powstanie też oznakowanie poziome i pionowe. Prace powinny zakończyć się pod koniec roku.

– To kolejny etap rozbudowy podstawowej sieci infrastruktury rowerowej. Pozwoli on na skomunikowanie Giszowca i Nikiszowca z centrum miasta – mówi Paweł Sucheta, zastępca naczelnika Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

Rozbudowa sieci rowerowej

Na tym prac związanych z infrastrukturą adresowaną do rowerzystów nie koniec. Aktualnie trwają prace związane z budową drogi rowerowej łączącej ul. Gospodarczą z osiedlem Paderewskiego przez tereny Doliny Trzech Stawów. Przypomnijmy, że trasa ma być wybudowana wzdłuż ul. Pułaskiego oraz na terenie Doliny Trzech Stawów od skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. Graniczną do wiaduktu wzdłuż al. Górnośląskiej.

Inwestycja zakłada też wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od tego wiaduktu do przejścia w rejonie węzła Murckowskiego w kierunku ul. Gospodarczej. Koszt inwestycji realizowanej przez firmę Drogopol to ponad 993 tys. zł, a planowany termin jej zakończenia to lipiec br. Długość trasy wyniesie ok. 1,5 km.

Nowa infrastruktura dla rowerzystów powstaje także w centrum Katowic. W związku z tym nadal pozostaje zamknięte przejście pod Rondem Ziętka od strony Koszutki. Obecnie trwają prace związane z budową i przebudową sieci uzbrojenia. Długość drogi dla rowerów będzie wynosiła ok. 60 m a szerokość 2 m. Ciąg pieszy będzie z kolei szeroki na 1,5 m. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 3,4 mln zł. Całość ma być gotowa we wrześniu.

Czytaj więcej

Skomentuj