W sezonie zimowym 2021/2020 Wodociągi Jaworzno zajmą się odśnieżaniem ulic i chodników w tej gminie. To efekt niskiego zainteresowania firm zewnętrznych, wysokie oferowane przez nich ceny oraz niezadowolenia z usług poprzedniego wykonawcy.

Kwota, jaką prywatna firma zaproponowała na wykonaniu usług podczas przyszłorocznej akcji zima  przekroczyła 10 mln zł. Urząd chciał na nią przeznaczyć niecałe 4,5 mln zł. Wykonawcę za 6 mln zł udało się wyłonić dopiero w trzecim przetargu.

– Jednak tak wysoka cena usługi, w żaden sposób nieproporcjonalna do kwoty zaproponowanej przez tego samego wykonawcę w roku poprzednim, a także znikomy wpływ miasta na samą jakość realizacji usługi, spowodowały, że i te zadania Miasto postanowiło przejąć i realizować własnymi siłami – poinformował Urząd Miejski w Jaworznie.

Miejska spółka przejmie zadania odśnieżania w listopadzie. Obecnie kompletuje niezbędny. Wodociągi Jaworzno już obecnie, oprócz gospodarki wodno-ściekowej, zajmują się odbiorem odpadów. Do ich zadań ma należeć też utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

Kilka miesięcy temu prezydent Jaworzna Paweł Silbert mówił, że „rekomunalizacja” usług jest w gminie niezbędna, bo w konkretnych obszarach gospodarki komunalnej na rynku działa tak niewiele firm prywatnych, że miasto zdane na jednego wykonawcę. I nie zawsze dobrze na tym wychodzi.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów nałożył ostatnio 74,5 tys. zł kar na firmę odpowiedzialną za odśnieżanie Jaworzna w sezonie 2020/2021. To efekt, niedotrzymania warunków umowy w dniach 9-16 lutego br.

Firma nie wywiązywała się należycie z powierzonych zadań na tyle, że MZDiM musiał na drogi wysłać swoje ekipy odśnieżające i sprzęt.

Źródło: jaw.pl

Czytaj więcej

Skomentuj