Projekt budżetu zakładający dochody na poziomie 1,05 mld zł i ogólne wydatki w kwocie około 1,07 mld zł został przyjęty przy 17 głosach „za” i 16 „przeciw”. Najwięcej pochłoną wydatki na transport i łączność.

Na ten cel województwo przeznaczy niemal 43 proc. wydatków ogólnych, czyli 459 mln zł. Kolejne największe to: administracja publiczna – 201 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 128 mln zł, oświata i wychowanie – 38 mln zł, tzw. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 36 mln zł, rolnictwo i łowiectwo – 36 mln zł, gospodarka mieszkaniowa – 32 mln zł, pomoc społeczna – 26 mln zł, ochrona zdrowia – 24 mln zł, kultura fizyczna – 10 mln zł. Wydatki majątkowe samorządu sięgną kwoty 394 mln zł.

Drogi do remontu

Najważniejsze inwestycje zaplanowane w drogownictwie to: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd (40,8 mln zł), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 Węzeł Pabianice Płd. na S-8 Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 Dłutów (27 mln zł), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Chruślin – Brzozów (25,6 mln zł), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Stefanów – Rokiciny (19,7 mln zł), budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 707 (17,9 mln zł), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 na odcinku Ciężkowice – Maluszyn (15 mln zł), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki – Lutomiersk (12 mln zł), rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki – Piotrków Trybunalski (10,3 mln zł).

Województwo zamierza także zrewitalizować tereny Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (5 mln zł przy unijnym dofinansowaniu w kwocie ponad 3,5 mln zł) oraz centrum Łodzi (3,3 mln zł, z czego 1,7 mln zł to dofinansowanie unijne). Kwotą niemal 3,6 mln zł dofinansuje także spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Ochrona zdrowia, sport i kultura

Ponad 7,1 mln ma kosztować rozbudowa Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. Dotacja na modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wyniesie ponad 1,5 mln zł. Kwotą 17,2 mln zł województwo dokapitalizuje też spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.  zakresu ochrony zdrowia.

8 mln zł zostanie wydatkowane na budżet obywatelski, a około 4 mln zł, jako dotacje celowe dla JST, na dofinansowanie sportu i rekreacji. Dotacje dla policji wyniosą 455 tys. zł, a dla Państwowej Straży Pożarne – 100 tys. zł. Na pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych województwo wyda 1,5 mln zł. 3 mln zł zostanie wydatkowane na tzw. granty sołeckie, a 2,5 mln zł na konserwację rowów melioracyjnych

Prawie 6,6 mln zł ma kosztować modernizacja budynków Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Instytucja otrzyma także ponad 3,5 mln zł na projekt „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej”. 5 mln zł zostanie wydane na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj