Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę województwa mazowieckiego w sprawie planu gospodarki odpadami. Oznacza to, że dokument jest już ostatecznie nieważny.

Informację o wyroku podał na swoim profilu w serwisie Facebook Maciej Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

NSA w całości oddalił skargę kasacyjną Województwa Mazowieckiego w sprawie WPGO.Co zrobią inne województwa? Jakie skutki ma dzisiejszy wyrok?Więcej jutro na naszym Portalu!!!

Posted by Maciej Kiełbus on Thursday, 26 April 2018

Na nieprawidłowości przy uchwalaniu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO) dla Mazowsza jako pierwszy zwrócił uwagę wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Zarzucił radnym „naruszenie procedury sporządzenia uchwał” i przyjęcie ich bez opinii Ministerstwa Środowiska. W związku z tym sejmik wniósł skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

WSA oddalił skargę, utrzymując tym samym w mocy nieważność uchwalenia WPGO. Teraz skargę kasacyjną oddalił także NSA.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

4 Komentarze

  1. ciekawostka o Japonii:
    „127 milionów mieszkańców i żadnego problemu ze śmieciami (…) System opiera się na spalarniach śmieci, których jest tu ponad 2 tys. Są zgrabnie wkomponowane w miasta. Niektóre osiedla w Tokio wyposażono w zsypy, z których śmieci są zasysane bezpośrednio przez spalarnię. Aż 70 proc. miejskich śmieci idzie do spalenia, dla porównania w Polsce tylko 13 proc.”

  2. A np. w Gdańsku bez problemu… Wyborcza: “Spali odpady, wytworzy energię i ciepło dla 30 tys. rodzin. Gdańsk z umową na budowę spalarni”. Może wojewoda spali u siebie w ogródku skoro zablokował budowę spalarni w Warszawie?

    • Do tego może przepaść ponad 500 milionów unijnych dotacji na budowę spalarni w Warszawie. Za bogaci jesteśmy?

Skomentuj