We Wrocławiu rozpoczął się projekt dotacyjny „Złap deszcz”. Z tej okazji miejskie wodociągi zorganizowały konkurs fotograficzny promujący wykorzystanie wody deszczowej np. do podlewania ogrodów. Dzięki temu mieszkańcy zaoszczędzą wodę pitną.

Program „Złap deszcz” ma na celu utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie miasta. Z programu, który startuje w sierpniu 2019 r. mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Wrocławia.

Można m.in. założyć ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie, wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową a także postawić naziemny wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.

Deszczówka zastąpi wodę pitną

Organizatorzy mają nadzieję, że pilotażowy program dotacyjny „Złap deszcz”, pomoże mieszkańcom Wrocławia efektywniej gospodarować wodą opadową na własnej posesji. Dzięki temu więcej gospodarstw zacznie wykorzystywać wodę opadową do celów gospodarczych, np. do podlewania własnych ogrodów, jednocześnie ograniczając zużycie wody do picia.

Woda deszczowa jest zasobem, który warto zatrzymać w miejscu opadu. Każdy złapany jej litr, zmniejsza ryzyko podtopień, powodzi oraz suszy. Zachowując naturalny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne. Zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania, a jej wykorzystanie może ograniczyć zużycie wodny pitnej nawet o 50 proc.

Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi i troska o zatrzymanie deszczu w miejscu jego opadu jest jednym z działań ujętych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.

Jak tłumaczy Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii UMW: – Zachęcamy mieszkańców, by zostawiali wodę deszczową w swoim ogródku i dalej ją wykorzystywali. Każdy złapany litr wody to zmniejszenie ryzyka powodzi czy suszy, a także ograniczenie wykorzystania wody pitnej. Chcemy promować mieszkańców, którzy będą zatrzymywać deszcz, np. poprzez wykonanie ogrodu deszczowego.

MPWiK nagrodzi ekologiczne inicjatywy

– Lokalna retencja to coś dobrego zarówno dla środowiska, jak i wszystkich mieszkańców – mówi Witold Ziomek, prezes MPWiK we Wrocławiu. Cegiełką miejskiego przedsiębiorstwa wodociągowego w tym programie jest konkurs fotograficzny, w którym zwycięzcy otrzymają specjalne zbiorniki na wodę deszczową.

Ideą konkursu jest popularyzacja działań, instalacji, a także inicjatyw ekologicznych, które w znaczny sposób wpływają na poprawę środowiska naturalnego we Wrocławiu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać zdjęcia w kilkunastu kategoriach: woda, plastik, papier, szkło, instalacja proekologiczna, kreatywny recycling, podróż do pracy, twój warzywniak, ekologiczne zachowania w przestrzeni publicznej, domowe ogrody oraz nie marnowanie jedzenia.

Zwycięzców w konkursie wybiorą Internauci a MPWiK nagrodzi 100 uczestników, których zdjęcia otrzymają największą liczbę głosów.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj