Reklama

envicon 2023 ad1a

Wrocław łapie deszczówkę

Wrocław łapie deszczówkę
jw
04.02.2020, o godz. 9:33
czas czytania: około 3 minut
0

Polska znajduje się w gronie krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej. Dlatego należy dokładać starań i nie pozwalać, żeby woda opadowa nam po prostu uciekała, powinniśmy w jak największym stopniu ją retencjonować. Z tego względu Wrocław kontynuuje program "ZŁAP DESZCZ 2020", podwajając na niego środki. Publikuje również katalog dobrych praktyk w kontekście zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

Zmagamy się w Polsce z permanentną suszę letnią, a 2018 r. był pod tym względem najgorszy od blisko stu lat. Na ta sytuację wpływają też bezśnieżne zimy, suche jesienie oraz wzrost średniej temperatury, co powoduje jeszcze bardziej intensywne parowanie. Równocześnie zużycie wód podziemnych w celach konsumpcyjnych, ale też na inne cele, w ostatnich latach znacząco wzrasta.

– Dlatego należy dokładać starań i nie pozwalać, żeby woda opadowa nam po prostu uciekała, powinniśmy w jak największym stopniu ją retencjonować. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne: to odciążenie kanalizacji i obniżenie kosztów jej utrzymania, to też możliwość znacznego ograniczenia zużycia wodny do picia – zaznacza Grzegorz Rajter z UM Wrocław.

Mieszkańcy złapią deszcz

Stąd też propozycja dla mieszkańców Wrocławia programu “Złap deszcz 2020”, który być może stanie się zachętą by np. założyć ogród deszczowy, wybudować muldę lub studnię chłonną, albo podziemny zbiornik na wodę opadową.

– Kontynuujemy program “Złap deszcz”, zachęceni sukcesem pilotażu, który cieszył się dużą popularnością. W ubiegłym roku, pomimo zwiększenia kwoty dofinansowania w trakcie trwania programu z 80 do 250 tys. zł, nie byliśmy w stanie zrealizować wszystkich zgłoszeń. Teraz startujemy od kwoty 500 tys. zł, bo widzimy, że zainteresowanie mieszkańców i ich proekologiczna postawa są na bardzo wysokim poziomie. Zapraszam wrocławian do składania wniosków w nowej edycji programu – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Ostatecznie w 2019 r. zawarto 92 umowy i dzięki czemu powstał:
– 1 ogród deszczowy
– 2 studnie chłonne
– 55 naziemnych zbiorników przyrynnowych
– 34 podziemne zbiorniki na wody opadowe wraz z instalacją

W tegorocznej edycji zostały zachowane zasady udziału w Programie przyjęte w pilotażu tzn.:

1. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub posiadająca inny tytuł prawny do lokalu mieszkalnego / nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

2. Wysokość dotacji wynosić będzie: 80% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 5000 zł.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania i wykorzystania opadu w miejscu jego powstania (koszty: zakupu, transportu, montażu i robót ziemnych).

Edukacja idzie w parze

Niejako w uzupełnieniu programu przygotowano również “Katalog dobrych praktyk, zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze zabudowanym”.

– Projektując program “Złap deszcz” uznaliśmy, że warto byłoby zaproponować mieszkańcom, praktyczny poradnik, który pozwoliłby na wykonanie siłami własnymi instalacji do gromadzenia deszczówki. Takie opracowanie, powstało na zlecenie miasta, a zostało wykonane przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego. Będzie ono świetnym uzupełnieniem do programu.” – dodała Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W Katalogu przedstawione są możliwości zagospodarowania wód opadowych na terenach: budownictwa, jednorodzinnego, wielorodzinnego, obiektach usługowych, i sportowych oraz terenach rekreacyjnych.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz 16 tzw. kart rozwiązań.

W części opisowej znajdują się informacje o:
– sposobie jak rozpoznać warunki gruntowe na działce
– sposobie wyliczenia wielkości opadu na działce
– wyborze sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
– propozycjach roślin do nasadzeń

Każda karta składa się z części opisowej oraz graficznej (zdjęcia, schematy rozwiązań), można znaleźć następujące informacje:
– opis danego rozwiązania ze wskazaniem wariantów rozwiązań
– korzyści i ograniczenia każdego z wariantów
– niezbędne materiały potrzebnych do realizacji

Podobny program zainaugurował w ostatnim czasie Lublin, o czym pisaliśmy tutaj.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Woda i ścieki
css.php
Copyright © 2023