Na remonty i renowację wrocławskich zabytków miejska konserwator otrzymała 4,6 mln zł. Kwotę tę podzielono na 25 zadań.

Najwyższa suma bo 900 tys. zł została przeznaczona na remont elewacji wieży kościoła pw. Św. Michała Archanioła przy ul. Prusa. Inspekcja budowlana uznała, że stan XIX-wiecznej neogotyckiej świątyni grozi katastrofą budowlaną. Z elewacji nad głównym wejściem odpadają elementy zdobień, fragmenty cegieł stąd niezbędny był pilny remont.

Dofinansowany zostanie również remont Auli Leopoldyńskiej, reprezentacyjnej sali w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Renowacją zostanie objęta środkowa część barokowego wnętrza głównie glify okienne. Na ten cel Miejska Konserwator Zabytków przeznaczyła 730 tys. zł. – Jesteśmy mniej więcej w połowie robót. Przy sprzyjających okolicznościach, przede wszystkim odpowiedniej ilości funduszy, Aula będzie gotowa za rok, półtora – mówi dr Łukasz Krzywka, pełnomocnik rektora UWr ds. konserwacji zabytków.

Władze miasta dofinansują również remont innych obiektów sakralnych. W kościołach Marii Magdaleny i Św. Elżbiety odnowione zostaną kolejne epitafia, a w kościele pw. Św. Stanisława, Doroty i Wacława przęsła w nawie północnej wraz z kaplicami.

Ponadto za 150 tys. zł Towarzystwo Miłośników Wrocławia przeprowadzi remont zabytkowego tramwaju 1217 Juliusz z 1925 r. Z kolei za 100 tys. zł zrewitalizowany zostanie  Fort Wrocław nr 9 przy ul. Pełczyńskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj