We Wrocławiu rozpoczyna się pilotażowy projekt, którego celem jest wskazanie przez mieszkańców co należy poprawić w ich okolicy zamieszkania.

Projekt „Osiedle kompletne” to pomysł prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. W jego ramach Biuro Rozwoju Wrocławia zorganizuje konsultacje społeczne, których efekty poznamy do końca tego kwartału. Program jest kontynuacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia 2019.

Krok ku doskonaleniu miasta

W tegorocznym programie pilotażowym wezmą udział cztery obszary wybrane przez urbanistów: Jagodno, Jerzmanowo/Jarnołtów, Maślice Małe i Śródmieście Południowe.

– Chcemy zgłębić naszą analizę, tak aby powstała znacznie bardziej szczegółowa wizja, dająca nam perspektywę myślenia o realnych i rzeczywistych potrzebach tak nas, jako mieszkańców Wrocławia, jak i Rad Osiedla poszczególnych obszarów miasta – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. Podkreśla też, że przedstawicielom miasta zależy na komforcie osób młodych, starszych i niepełnosprawnych. Ważny jest transport drogowy, ergonomia, dostęp do usług publicznych i pracy, a prowadzone konsultacje pozwolą stworzyć platformę, która umożliwi wyrażenie potrzeb różnych grup społecznych.

– Każdy obszar, na którym realizowany będzie nasz projekt, jest zdecydowanie różny. Ma inny charakter, inny styl zamieszkania i to było główne założenie wyboru pierwszych osiedli, nad którymi będziemy pracować – dodaje Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta. Zaznacza również, że celem projektu jest uchwycenia miasta sublokalnie, aby dowiedzieć się, czym kompletne osiedle jest dla mieszkańców danego obszaru. – To oni najlepiej wskażą newralgiczne punkty swojego otoczenia, nad którym trzeba pracować. Można powiedzieć, że to rodzaj wspólnego paktu na rzecz dobrej przestrzeni i kolejny krok ku doskonaleniu miasta – podkreśla Łukasz Medeksza.

Trzy etapy programu

Projekt „Osiedla kompletne” składa się z trzech etapów. Pierwszy polega na rozpoznaniu potrzeb mieszkańców i potencjału miejsc. Drugi będzie miał charakter prac projektowych, a jego zakończeniem będzie poddanie materiału do publicznej oceny. Ostatni etap to publikacja opracowania pt. „Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych”.

Powstały materiał będzie stanowił wsparcie dla jednostek samorządowych i mieszkańców przy realizacji różnego rodzaju działań, np. Budżetu Obywatelskiego.

Konsultacje z mieszkańcami i użytkownikami wybranych obszarów (podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe itp.) wybranych obszarów, dla których powstaną wytyczne przestrzenne potrwają od 7 do 31 maja 2019 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj