Od 8 marca we Wrocławiu zostanie wprowadzony nowy system sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Dużym udogodnieniem związanym z nowym systemem jest wzrost liczby urządzeń, przy pomocy których możemy nabyć lub skasować bilet. W pojazdach komunikacji miejskiej, w miejsce 820 mobilnych biletomatów pojawi się 3300 nowych elektronicznych kasowników, po kilka na środek transportu.

Wzrośnie też liczba biletomatów na przystankach. 125 automatów biletowych zostanie zastąpione przez 170 nowych biletomatów, umożliwiających nabycie biletów i doładowanie Elektronicznej Portmonetki. Będą one też akceptować transakcje zbliżeniowe kartami płatniczymi oraz przy pomocy BLIK i Android Pay.

Zwiększy się również liczba biur obsługi klienta. Od 8 marca będą cztery BOK-i oraz trzy punkty do  obsługi studentów. Rozszerzone zostaną także funkcjonalności aplikacji mobilnej oraz portalu podróżnika. Ponadto pojawi się dużo nowych form płatności za podróż, m.in. telefonem i kartą URBANCARD z opcją portmonetki. Zakup biletów za pośrednictwem elektronicznego kasownika będzie możliwy 24 h/dobę. W przypadku biletu czasowego podróżny może wielokrotnie korzystać z różnych środków transportu, bez potrzeby zakupu nowego biletu. Pasażerom zostaną zaproponowane najpowszechniejsze typy biletów.

Jak tłumaczy Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe podróżni otrzymają możliwość kupienia biletu jednorazowego lub czasowego bezpośrednio w kasowniku, w modelu „bilet na karcie”. System URBANCARD będzie automatycznie przypisywać taki bilet do numeru karty płatniczej, którą był dokonany zakup. – Dzięki temu papierowy bilet w ogóle przestanie być potrzebny, a jego rolę z powodzeniem przejmie karta zbliżeniowa – dodaje Kamila Kaliszyk.

– Unikatowy system gwarantuje niski koszt utrzymania systemu dystrybucji oraz zabezpieczenie przed oszustwami. Daje on możliwość ewolucji systemu w przyszłości i jego coraz lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniającej się przestrzeni miejskiej – tlumaczy Jacek Sieński, dyrektor działu handlowego, Pion Płatności Elektronicznych Mennicy Polskiej.

Czytaj więcej

Skomentuj