Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego namawia gminy do wspólnych przedsięwzięć, które mogą być finansowane m.in. z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Budowa zbiorników małej retencji, kanalizacja gmin w rejonie dorzecza Nidy oraz przywrócenie tej rzeki do jej naturalnego stanu – to elementy projektu „Ekorozwój Ponidzia poprzez rewaloryzację przyrodniczą rzeki Nidy”, który chcą realizować gminy z rejonu Ponidzia. Projekt będzie koordynowany w poszczególnych etapach przez różne jednostki: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (przy wsparciu Fundacji na Rzecz Zintegrowanego Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego „Bóbr”).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj