Firma Kobylarnia, która wygrała przetarg na rozbudowę estakady na drodze krajowej nr 91 w Świeciu na Pomorzu nie podpisze umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Powodem ma być wzrost cen, który nastąpił od chwili ogłoszenia przetargu.

– Złożona oferta nie stanowi już dla spółki zależnej (Kobylarnia – przyp. red.) rentownego kontraktu – poinformowali przedstawiciele firmy Mirbud.

Za podjęciem tej decyzji miał przemawiać bardzo długi czas, który minął od momentu złożenia oferty do chwili rozstrzygnięcia przetargu oraz bum budowlany i idący w ślad za nim wzrost cen.

GDDKiA ogłosiła przetarg w kwietniu 2017 r. Otwarcie ofert nastąpiło pół roku później. Jedyną, która cenowo odpowiadała inwestorowi (złożonych zostało w sumie siedem), była ta zaproponowana przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia i firmę Most opiewająca na kwotę 53,8 mln zł.

Inwestycja  ma polegać na rozbiórce 270 m starej estakady w Przechowie – dzielnicy Świecia – i wybudowaniu nowej. Dodatkowo miałby m.in. zostać rozbudowany dwukilometrowy odcinek drogi krajowej nr 91, wybudowane drogi lokalne, rondo i przejście podziemne. Prace miały zakończyć się w drugiej połowie 2019.

O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowano na początku stycznia 2018 r. Po odmowie podpisania umowy przez Kobylarnię, GDDKiA zastanawia się nad scenariuszem unieważnienia przetargu i ponownym wszczęciem procedury. Jak jednak zaznaczył Tomasz Okoński, rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału, GDDKiA już wcześniej wystąpiła o przyznanie dodatkowych pieniędzy na tę inwestycję, co również mogło miało wpływ na wydłużenie terminu podpisania umowy.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

Czytaj więcej

Skomentuj