Lublin zwrócił się do mieszkańców z prośbą o racjonalne gospodarowanie odpadami w czasie epidemii koronawirusa. Władze miasta proszą o przemyślane zakupy, ograniczenie remontów i zmniejszanie objętości odpadów. Proponują przy tym dobre praktyki.

Mając na uwadze obecne zagrożenia, które stanowią poważne utrudnienie dla funkcjonowania większości firm i przedsiębiorstw, w tym branży odpadowej, władze miasta proszą mieszkańców o przemyślane zakupy, zmniejszanie objętości odpadów, ograniczenie remontów. Ma to pomóc zminimalizować ilości wytwarzanych odpadów i zapewnić ciągłość w świadczeniu usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Miasto informuje, że odbiór odpadów w Lublinie odbywa się bez zakłóceń i terminowo, ale rekomenduje mieszkańcom wdrożenie dobrych praktyk.

  • Dokonujmy świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby w czasie epidemii nie wytwarzać więcej odpadów niż zazwyczaj;
  • Zmniejszajmy objętości odpadów – zgniatajmy butelki i inne opakowania z tworzyw sztucznych, składajmy opakowania papierowe i kartony;
  • Powstrzymajmy się od prac remontowych i porządkowych generujących odpady wielkogabarytowe i remontowo-budowlane – ewentualne ograniczenia w odbiorze mogą w pierwszej kolejności dotyczyć właśnie tych rodzajów odpadów;
  • Kompostujmy, gdyż kolejną frakcją, której odbiór, w przypadku przeciążenia systemu może zostać ograniczony, są odpady bio – warto, aby właściciele nieruchomości jednorodzinnych pomyśleli o zagospodarowaniu odpadów zielonych we własnym zakresie i np. spróbowali stworzyć własny kompostownik;
  • Zrezygnujmy z przekazywania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – w okresie epidemii zgodnie zasadami warto powstrzymać się od remontów i generalnych porządków.

Jak alarmują przedstawiciele instalacji, w czasie epidemii wzrosły ilości odpadów poremontowych. Cześć przedsiębiorstw i gmin zdecydowała o zamknięciu PSZOK-ów. W tych otwartych, zdarza się, że ustawiają się kolejki.

Odpady podczas epidemii. Urzędnicy: zgniataj butelki i #zostańwdomu

Czytaj więcej

Skomentuj