28 marca konferencją w Warszawie z udziałem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, Europejska Wszechnica Samorządowa inauguruje cykl spotkań regionalnych pod hasłem „Polska gmina – europejski standard” poświęconych warunkom i możliwościom rozwoju lokalnego. Podobne konferencje odbędą się w bieżącym roku we wszystkich regionach zainteresowanych tą problematyką. Trwa ustalanie szczegółowego harmonogramu, ale już dzisiaj wiadomo, że jeszcze w tym półroczu odbędą się konferencje w Kielcach, Lublinie, Toruniu, Gdańsku i Opolu, a po wakacjach m.in. w Poznaniu. Głównymi tematami konferencji będą perspektywy rozwoju regionów w oparciu o Regionalne Programy Operacyjne i fundusze Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013. Jednym z celów, jakie wyznaczyła sobie Europejska Wszechnica Samorządowa jest propagowanie wśród władz samorządowych potrzeby uzyskiwania certyfikatów jakości. Będziemy podczas konferencji przekonywać lokalnych liderów, że warto starać się o nie, jeśli poważnie myśli się o pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych i międzynarodowych partnerów. Naszym partnerem w tej dziedzinie jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, które zapewnia wysoki standard szkoleń oraz uzyskanie certyfikatu notyfikowanego przez Komisję Europejską – informuje Klaudia Sanetra, dyrektor EWS. Będziemy również popularyzować procedury uzyskiwania ratingów finansowych na różnych szczeblach samorządu. Podczas inauguracyjnej konferencji w Warszawie władze Mazowsza, które jako pierwszy region w Polsce uzyskały rating międzynarodowy na poziomie A- (najwyższym, takim samym jak Skarb Państwa). O rating – na różnych poziomach – starać się mogą regiony, miasta i gminy – dodaje dyrektor Sanetra. Włoskie doświadczenia W maju EWS rozpoczyna cykl wyjazdów szkoleniowych do Włoch. Ich program został przygotowany z myślą o wójtach, burmistrzach i prezydentach miast zainteresowanych poznaniem doświadczeń samorządów włoskich w wykorzystywaniu środków unijnych, zwłaszcza w zakresie organizacji turystyki i agroturystyki, aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej, organizacji życia kulturalnego w gminach, ochrony środowiska, budownictwa socjalnego oraz edukacji. Partnerami EWS w tym przedsięwzięciu są Związek Gmin Włoskich, z którym Fundacja Promocji Gmin Polskich podpisała porozumienie o współpracy oraz Biuro Podróży Holiday Travel. W programie 9-dniowego pobytu przewidziane są spotkania z przedstawicielami włoskich samorządów z Umbrii, który dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich przekształcił się z regionu poprzemysłowego po likwidacji przemysłu opartego na hutnictwie stali w region kwitnącej turystyki i agroturystyki. Uczestnicy wyjazdów studyjnych uzyskają wyczerpujące informacje i będą mieli okazję zwiedzić obiekty turystyczne, w tym typu wiejskiego, a także zakłady przetwórstwa miejscowych produktów rolnych, zakłady utylizacji odpadów oraz usług komunalnych. Planowane jest również zwiedzanie Wenecji (w przerwie podczas podróży), a także wycieczka do Rzymu i Watykanu oraz udział w Audiencji Papieskiej. Promocja gmin w międzynarodowym portalu internetowym Już kilkadziesiąt polskich gmin i miast zamieściło swoje oferty inwestycyjne na międzynarodowym portalu internetowym www.b2b.uk.net brytyjskiej firmy Marketing Now, która jest zagranicznym partnerem EWS. Dytektor Sanetra zachęca gminy, miasta i starostwa powiatowe do przygotowania swojej oferty, którą EWS zamieści na angielskiej i polskiej stronie b2b.


Źródło: www.ingmina.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj