Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadzi projekt ochrony gatunkowej pn. „Ochrona wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce i Niemczech”, finansowany w 75% przez fundusz LIFE-Nature. Będzie on trwał do 2010 r. i pochłonie kwotę 5,4 mln euro. Szacuje się, że 80-90% populacji wodniczki w Unii Europejskiej żyje nad Biebrzą. Główne cele projektu to wzrost świadomości konieczności ochrony gatunku w Polsce, odtworzenie i poprawa warunków siedliskowych na Pomorzu i nad Biebrzą oraz wprowadzenie trwałych mechanizmów finansowych i prawnych, gwarantujących właściwe użytkowanie stanowisk występowania wodniczki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj