1 / 8

Ogród przy pałacu Izraela K. Poznańskiego w Łodzi będzie rewitalizowany i modernizowany. Muzeum Miasta Łodzi, do którego należy obiekt, pozyskało właśnie dotację na ten cel.

Projekt będzie uzupełnieniem i zarazem zwieńczeniem kompleksowego remontu i renowacji pałacu, który zaplanowany jest do końca 2019 r. Celem jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej dzisiejszej siedziby Muzeum Miasta Łodzi, a poprzez to przywrócenie go do życia we wszystkich wymiarach: przestrzennym, technicznym, społecznym, kulturowym, estetycznym i środowiskowym. Muzeum pozyskało dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł w konkursie “Ochrona Zabytków 2018” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponad 236 tys. zł na inwestycje przeznaczy miasto.

Rewitalizacja ogrodu: nasadzenia, nawadnianie

W ramach rewitalizacji ogrodu zaplanowano remont małej architektury, renowację oświetlenia zewnętrznego, wymianę nawierzchni wraz z robotami brukarskimi, roboty pielęgnacyjne zachowanego drzewostanu, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, prace rekultywacyjne na terenie po likwidowanych nawierzchniach, likwidację żywopłotu z ligustru, wykonanie trawnika darniowaniem pełnym, nasadzenia roślinne drzew i krzewów oraz montaż kropelkowego systemu nawadniania.

Ogród o powierzchni 0,576 ha stanowi integralną część kompleksu rezydencjonalno-fabrycznego Izraela K. Poznańskiego z zachowanym pierwotnym charakterem spacerowym przypałacowej części, starodrzewem i różnorodnością biologiczną roślin (ok. 60 gatunków). Usytuowany jest pomiędzy korpusem głównym a dwoma skrzydłami pałacu i terenem pofabrycznym (dzisiejszym kompleksem handlowym Manufaktura).

Ogród znowu będzie ogrodem

Pierwotnie zajmował powierzchnię od ul. Ogrodowej aż do koryta rzeki Łódki. Część bliższa budynkom była urządzona jako ogród spacerowy, dalsza – jako ogród użytkowy ze szklarniami i stawem. Po przebudowie pałacu (1901-1903) i nadaniu neobarokowej formy ponownie urządzono ogród wg projektu Leona Grabowskiego – ówczesnego ogrodnika miejskiego i konserwatora zieleni miejskiej. Projekt nie zachował się, ale prawdopodobnie nawiązywał do ogrodów barokowych, w stylu klasycyzującym.

Muzeum Miasta Łodzi przejęło opiekę nad ogrodem w 1992 r. i od tego czasu prowadzi prace nad przywróceniem jego świetności. W wyniku tych działań powstały dwa projekty konserwacji i odnowy opracowane przez dr inż. Halinę Jaroszewską (w 1998 i 2007 r.), które nawiązywały i interpretowały plany L. Grabowskiego. Przeprowadzono inwentaryzację, waloryzację i wykonano plan zagospodarowania nasadzeniami roślinnymi po przeanalizowaniu dostępnego materiału ikonograficznego.

Czytaj więcej

Skomentuj