Uczniowie 12 legnickich szkół ponadpodstawowych mają okazję zdobyć wiedzę o „zielonej energii”. Placówki uczestniczą bowiem w unikalnym w skali kraju programie edukacyjnym „Energia ze źródeł odnawialnych”, który wprowadzono z inicjatywy legnickiego samorządu. Program został opracowany przez pracowników magistratu, specjalistów z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty oraz Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, a także przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. Uczniowie oprócz zajęć teoretycznych będą uczestniczyć także w zajęciach praktycznych (m.in. przewidziane jest zwiedzanie uruchomionej niedawno w Legnicy elektrowni produkującej energię z biogazu, głównie z metanu gromadzącego się na składowisku odpadów). Jest to edycja pilotażowa programu, która potrwa do końca lipca br. Środki na ten cel legnicki magistrat pozyskał z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15 tys. zł), a obecnie czeka na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 tys. zł).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj