W Zgorzelcu przez kilka miesięcy, od maja do końca września, prowadzone były na zlecenie intensywne prace pielęgnacyjne obejmujące tereny zieleni miejskiej. Wycinane były drzewa, które zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjną drzewostanu stanowiły zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego lub ich rozrastające się korzenie powodowały szkody w istniejącej infrastrukturze.

Łącznie usunięto 138 sztuk drzew – w tym 37 z terenu Cmentarza Komunalnego, pozostałe zaś z ulic: Norwida, Słowackiego, Mickiewicza i Konarskiego. W to miejsce nasadzone zostało 87 sztuk głogów, grabów klonów i kasztanowców oraz lip – z reguły drzew niskopiennych i łatwych w utrzymaniu.

Nowe nasadzenia zyskały parki: Paderewskiego- gdzie wkopane zostały klony, kasztanowce czerwone oraz graby pospolite oraz II Armii Wojska Polskiego- gdzie nasadzono platan, tulipanowiec amerykański oraz klon czerwonolistny.

Dla Koła Pszczelarzy zakupiono i przekazano 200sztuk drzew miododajnych – głównie lip i głogów.źródło: zgorzelec.com

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj