Znany jest już wykaz projektów, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Krakowa w przyszłym roku. Uzyskały one największe poparcie mieszkańców w czerwcowym głosowaniu. Zostały zatwierdzone zarządzeniem prezydenta Krakowa (zadania ogólnomiejskie) oraz uchwałami poszczególnych rad dzielnic (zadania dzielnicowe).

W zarządzeniu prezydenta Krakowa w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy zadań o charakterze ogólnomiejskim wskazano także terminy ich wykonania, koszty oraz komórki organizacyjne urzędu miasta lub miejskie jednostki organizacyjne, które będą odpowiedzialne za rezultat końcowy.

W grupie zwycięskich projektów ogólnomiejskich znalazło się osiem zadań. „Zielony pochłaniacz smogu dla każdej dzielnicy” to projekt budowy antysmogowych, zielonych ścian w każdej z 18 dzielnic Krakowa. Kolejne zadania do budowa tężni solankowej nad Zalewem Bagry oraz dofinansowanie projektu rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego. „Bezpieczny ratownik – Bezpieczny Krakowianin” to plan zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie strażaków-ratowników OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy i profilaktyczny.

„Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi – plaża i toalety” oznaczać będzie powiększenie plaży piaszczystej przy istniejącym kąpielisku oraz budowę nowych toalet, przebieralni i pryszniców. Z kolei „Łączymy Parki Krakowa” to projekt bezkolizyjnego połączenia między parkiem Krowoderskim i Wyspiańskiego, a także stworzenie stacji napraw rowerów.

„Ekologicznie przeciw komarom!” – to projekt instalacji budek lęgowych dla naturalnych pogromców komarów i much, w szczególności jerzyków i jaskółek. Zatwierdzone zostało także zadanie „Biblioteka Gier Planszowych”, czyli zapewnienie dostępu do bezpłatnej wypożyczalni gier planszowych dla mieszkańców Krakowa w sześciu filiach Biblioteki Kraków.

W sumie na realizację tych zadań miasto zarezerwowało ponad 11 mln zł. Do tego dochodzi kilkadziesiąt projektów dzielnicowych, o mniejszej skali. Wykaz wszystkich projektów, zarówno  ogólnomiejskich, jak i dzielnicowych, których realizacje zobaczymy w 2019 lub 2020 r., znaleźć można tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj